IRLAB:s läkemedelskandidat IRL757 är redo för Fas I

21 december 2023

Göteborg, Sverige, 21 december 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolagets läkemedelskandidat IRL757 har genomgått de prekliniska studier och utvecklingsarbeten som krävs för att starta Fas I. All dokumentation sammanställs nu i en ansökan till regulatoriska myndigheter för genomförande av en klinisk Fas I-studie.

Göteborg, Sverige, 21 december 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolagets läkemedelskandidat IRL757 har genomgått de prekliniska studier och utvecklingsarbeten som krävs för att starta Fas I. All dokumentation sammanställs nu i en ansökan till regulatoriska myndigheter för genomförande av en klinisk Fas I-studie.

”Apati är ett funktionsnedsättande tillstånd vid många neurologiska sjukdomar och saknar effektiv behandling. I det prekliniska programmet har IRL757 visat mycket stor potential i denna indikation och vi är glada över att programmet nu är redo för Fas I. Att föra ännu ett program till detta stadium visar på IRLAB:s styrka och förmåga att upptäcka och utveckla nya behandlingar för neurologiska sjukdomar," sade Gunnar Olsson, VD för IRLAB.

IRLAB:s läkemedelskandidat IRL757 utvecklas som en behandling för apati vid Parkinson och andra neurologiska sjukdomar. Apati tillstånd som drabbar över 20 miljoner människor i USA och Europa. IRL757 har en unik farmakologi som återställer en försämrad nervsignalering från hjärnbarken till djupare liggande hjärndelar, en mekanism som har föreslagits ligga till grund för apati vid neurologiska sjukdomar.