IRLAB:s IRL790 föreslås få unikt INN av WHO

26 september 2019

IRLAB meddelade idag att Världshälsoorganisationen (WHO) har föreslagit namnet mesdopetam som ett ’International Nonproprietary Name’ (INN) för bolagets läkemedelskandidat IRL790. WHO drog slutsatsen att IRL790 är helt unik i sin verkningsmekanism och därför behöver dess nya föreslagna INN inte integreras i någon befintlig INN-stam i klassificeringssystemet. INN namnet kommer att tjäna till att identifiera den aktiva läkemedelssubstansen i IRL790 under dess livstid över hela världen bland sjukvårdspersonal, forskare och patienter.

[mfn_before_post]

IRLAB meddelade idag att Världshälsoorganisationen (WHO) har föreslagit namnet mesdopetam som ett ’International Nonproprietary Name’ (INN) för bolagets läkemedelskandidat IRL790. WHO drog slutsatsen att IRL790 är helt unik i sin verkningsmekanism och därför behöver dess nya föreslagna INN inte integreras i någon befintlig INN-stam i klassificeringssystemet. INN namnet kommer att tjäna till att identifiera den aktiva läkemedelssubstansen i IRL790 under dess livstid över hela världen bland sjukvårdspersonal, forskare och patienter.

INN-systemet är ett WHO-reglerat klassificeringssystem som har upprättats för att underlätta identifiering av farmaceutiska ämnen eller aktiva läkemedelsingredienser på ett unikt och globalt erkänt sätt. Genom systemet får sjukvårdspersonal en tydlig identifiering av ett läkemedel vilket möjliggör säker förskrivning och utdelning av medicin till patienter. Förslaget och rekommendationen av ett INN, även känd som ett generiskt namn, markerar därför ett viktigt förberedande steg för en läkemedelskandidats marknadsgodkännande och efterföljande lansering.

Nicholas Waters, VD på IRLAB, kommenterade ”I INN systemet är relationen mellan farmakologiskt-associerade substanser identifierad genom en gemensam stam. Bara när substanser visar en ny verkningsmekanism, vilket är relativt ovanligt, så upprättas en ny INN-stam. Vi är därför mycket nöjda med att ha blivit föreslagna ändelsen ”-dopetam” för IRL790, vilket framöver kan komma att bli en stam. Detta skulle understryka kandidatens position som en potential first-in-class behandling vid Parkinsons sjukdom.”

Enligt WHO:s förordningar följer efter publiceringen av ett föreslaget INN en period på fyra månader där potentiella invändningar som stöds av starka skäl kan lämnas in till WHO. Om ingen part invänder mot INN blir det föreslagna INN ett rekommenderat INN.

[mfn_after_post]

Dokument & Länkar