IRLAB:s IRL790 får nya namnet ’mesdopetam’

4 februari 2020

IRLAB har beslutat att använda namnet mesdopetam för läkemedelskandidaten IRL790 efter att Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderat namnet som ’International Nonproprietary Name’ (INN). WHO drar slutsatsen att IRL790 är helt unik i sin verkningsmekanism och har därför tilldelat IRL790 ett INN-namn som kan komma att markera en ny substansklass i det befintliga klassificeringssystemet för läkemedelssubstanser. INN-namnet kommer att tjäna till att identifiera den aktiva läkemedelssubstansen mesdopetam (IRL790) i hela världen.

[mfn_before_post]

IRLAB har beslutat att använda namnet mesdopetam för läkemedelskandidaten IRL790 efter att Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderat namnet som ’International Nonproprietary Name’ (INN). WHO drar slutsatsen att IRL790 är helt unik i sin verkningsmekanism och har därför tilldelat IRL790 ett INN-namn som kan komma att markera en ny substansklass i det befintliga klassificeringssystemet för läkemedelssubstanser. INN-namnet kommer att tjäna till att identifiera den aktiva läkemedelssubstansen mesdopetam (IRL790) i hela världen.

Nicholas Waters, VD på IRLAB, kommenterade ”Det är glädjande att IRL790 rekommenderats namnet mesdopetam, vilket understryker att den är en "first in class" substans med ny verkningsmekanism och som därmed har möjlighet att bli det första i en helt ny klass läkemedel för behandling av komplikationer vid Parkinsons sjukdom. Mesdopetam har en unik verkningsmekanism, vilket indikerar att en behandling baserad på substansen kan medföra bättre och andra terapeutiska effekter än nuvarande läkemedelsklasser och därigenom skapa större värde för patienter och vården. Att WHO delar vår bedömning av unikiteten för mesdopetam är ett kvitto på att IRLAB lyckas med att upptäcka och utveckla nyskapande läkemedelskandidater"

INN-systemet är ett WHO-reglerat klassificeringssystem som har skapats för att underlätta identifiering av farmaceutiska ämnen eller aktiva läkemedelsingredienser på ett unikt och globalt erkänt sätt. Genom systemet finns en tydlig identifiering av ett läkemedel vilket möjliggör säker förskrivning och utdelning av medicin till patienter. Förslaget och rekommendationen av ett INN, även känt som generiskt substansnamn, markerar därför ett viktigt steg i utvecklingen mot ett nytt läkemedel. WHO publicerar två listor per år med nya rekommenderade INN-namn, mesdopetam kommer att inkluderas under året.

[mfn_after_post]

Dokument & Länkar