IRLAB:s årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats

15 april 2021

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att årsredovisningen för 2020 är publicerad på www.irlab.se. Bolagets webbplats har även genomgått en visuell uppdatering.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att årsredovisningen för 2020 är publicerad på www.irlab.se. Bolagets webbplats har även genomgått en visuell uppdatering.

IRLAB:s årsredovisning för 2020 samt övriga dokument inför årsstämman den 6 maj 2021 finns nu tillgängliga för nedladdning på bolagets webbplats, www.irlab.se. En engelsk version av årsredovisningen kommer att publiceras innan årsstämman.

Digital årsstämma

Med anledning av den fortsatta spridningen av Covid-19 och i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet kommer, som meddelats tidigare, stämman i år att hållas utan fysisk närvaro. Deltagande vid stämman kommer i stället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, vilket finns tillgängligt på www.irlab.se under Bolagsstyrning eller via följande länk: www.bit.ly/IRLAB-AGM21.

Inför stämman kommer videopresentationer av VD och styrelseordförande att läggas upp på www.irlab.se runt den 30 april 2021.

[mfn_after_post]