IRLAB:s ansökan om IND för mesdopetam godkänd av FDA

1 oktober 2020

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att bolagets ansökan om en IND (’investigational new drug’) för läkemedelskandidaten mesdopetam (IRL790) godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA. Den godkända IND-ansökan betyder att IRLAB nu kan inkludera patienter i USA i den kommande kliniska studien vid Parkinsons sjukdom, i enlighet med studieprotokollet som ingår i IND-ansökan. Den planerade Fas IIb/III-studien med mesdopetam vid Parkinsons sjukdom kommer inkludera kliniker och patienter i USA och Europa. Mesdopetam utvecklas för behandling av levodopainducerade dyskinesier, PD-LIDs, vid Parkinsons sjukdom med målet att öka den dagliga tiden utan LIDs, s.k. good ON-tid.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att bolagets ansökan om en IND (’investigational new drug’) för läkemedelskandidaten mesdopetam (IRL790) godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA. Den godkända IND-ansökan betyder att IRLAB nu kan inkludera patienter i USA i den kommande kliniska studien vid Parkinsons sjukdom, i enlighet med studieprotokollet som ingår i IND-ansökan. Den planerade Fas IIb/III-studien med mesdopetam vid Parkinsons sjukdom kommer inkludera kliniker och patienter i USA och Europa. Mesdopetam utvecklas för behandling av levodopainducerade dyskinesier, PD-LIDs, vid Parkinsons sjukdom med målet att öka den dagliga tiden utan LIDs, s.k. good ON-tid.

"Vi är glada att få FDA:s godkännande av denna IND. FDA:s godkännande är en kvalitetsstämpel för mesdopetam projektet och validerar mesdopetam som en säker och tolererbar läkemedelskandidat. Det betyder även att vi nu expanderar vår kliniska utvecklingsverksamhet till USA, vilket är ett viktigt strategiskt mål för bolaget", säger Nicholas Waters, VD på IRLAB." Vi tror att mesdopetam har en mycket god chans att erbjuda en helt ny och bättre behandling för den stora grupp parkinsonpatienter som upplever dagliga komplikationer och försämrad livskvalitet till följd av levodopainducerade dyskinesier."

"Behandlingseffekterna som sågs i den tidigare Fas IIa-studien överstiger resultaten för andra behandlingsstrategier för besvärande dyskinesier. När mesdopetam gavs i tillägg till vanliga Parkinsonmediciner upplevde patienterna betydligt längre perioder av god daglig rörlighet utan ofrivilliga besvärande överrörelser, vilket förbättrade den dagliga rörelseförmågan hos dessa svårt drabbade patienter. Detta är högst relevant eftersom ofrivilliga besvärande, levodopa-inducerade överrörelser är ett stort problem vid behandling av Parkinsons sjukdom och försvårar optimal individuell behandling", säger Joakim Tedroff, CMO på IRLAB.

Strategin för Fas IIb/III-studien har utarbetats i samarbete med internationella regulatoriska och kliniska experter. Strategin bygger på resultaten från de framgångsrika Fas I-, Fas Ib- och Fas II-studier med mesdopetam som IRLAB genomfört samt användningen av patientdagböcker som använts vid tidigare marknadsgodkännanden för läkemedel vid Parkinsons sjukdom av läkemedelsmyndigheter. 

Studieförberedelserna för Fas IIb/III-studien framskrider enligt plan med parallella ansökningsprocesser till regulatoriska myndigheter och etikkommittéer pågående i utvalda europeiska länder. Målsättningen är att kunna inleda patientrekrytering under Q4 2020.

Denna information är sådan som IRLAB Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-01 08:20 CET.

[mfn_after_post]