IRLAB utser Kristina Torfgård till ny verkställande direktör

27 maj 2024

Göteborg den 27 maj 2024 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) – ett företag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar av Parkinsons sjukdom – meddelar idag att bolagets styrelse har utsett Kristina Torfgård till ny verkställande direktör. Hon tillträder positionen den 1 augusti och efterträder då Gunnar Olsson som därefter kommer att vara fortsatt engagerad i bolaget i sin roll som styrelseledamot. Kristina Torfgård har över 30 års erfarenhet från ledande roller inom läkemedels- och biofarmabranschen. Hon kommer närmast från en roll som vd för Alzinova – ett börsnoterat biofarmaföretag verksamt inom neurodegenerativa sjukdomar.

Göteborg den 27 maj 2024 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) – ett företag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar av Parkinsons sjukdom – meddelar idag att bolagets styrelse har utsett Kristina Torfgård till ny verkställande direktör. Hon tillträder positionen den 1 augusti och efterträder då Gunnar Olsson som därefter kommer att vara fortsatt engagerad i bolaget i sin roll som styrelseledamot. Kristina Torfgård har över 30 års erfarenhet från ledande roller inom läkemedels- och biofarmabranschen. Hon kommer närmast från en roll som vd för Alzinova – ett börsnoterat biofarmaföretag verksamt inom neurodegenerativa sjukdomar.

"Som tidigare meddelats har vi sedan en tid sökt en efterträdare till Gunnar Olsson och är nu mycket glada över att välkomna Kristina Torfgård som IRLAB:s nya vd. Under Gunnar Olssons tid som vd har bolaget framgångsrikt avancerat sin projektportfölj, och vi kan stolt konstatera att den nu tillhör de bredaste och mest mogna i världen inom området Parkinsons sjukdom. Kristinas högsta prioritet kommer att vara att i tätt samarbete med den övriga ledningsgruppen fortsätta utveckla verksamheten i enlighet med företagets strategi – att identifiera och utveckla first-in-class-läkemedelskandidater genom kliniskt Proof-of-Concept och därefter etablera attraktiva partnering- eller utlicensieringsavtal", säger IRLAB:s styrelseordförande, Carola Lemne.

Kristina Torfgård har omfattande erfarenhet av företagsledning, läkemedelsutveckling, regulatoriska frågor och licensarbete med större internationella läkemedelsföretag, bland annat inom området neurodegenerativa sjukdomar. Under sin tid på AstraZeneca innehade hon ledande positioner inom forskning och utveckling i både tidig och sen fas, och var globalt ansvarig för marknadsförda produkter. På biofarmabolaget Albireo AB/Pharma Inc arbetade hon som VP Clinical & Regulatory Affairs och VP Global Project Head. Hon kommer närmast från rollen som vd för Alzinova AB (Nasdaq First North Growth Market: ALZ), där hon bland annat byggt upp bolaget för att genom partnering ta läkemedelskandidater mot Alzheimers sjukdom till marknaden. Kristina är apotekare och har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Linköpings universitet. Hon är styrelseledamot i GU Ventures, holdingbolaget vid Göteborgs Universitet.

”Jag är mycket glad över att ha fått styrelsens förtroende att leda IRLAB, ett imponerande företag som med hjälp av sin unika forskningsplattform, ISP, skapat en världsledande projektportfölj inom Parkinsonområdet. Jag ser fram emot att arbeta vidare i linje med företagets strategi för att upptäcka och utveckla nya läkemedelskandidater som kan skapa betydande värden för de som drabbas av Parkinson och andra progressiva, obotliga sjukdomar i hjärnan, för deras nära och kära, samt för företagets aktieägare”, kommenterar Kristina Torfgård.

Gunnar Olsson kommer att vara fortsatt engagerad i bolaget i sin roll som styrelseledamot även efter skiftet på vd-posten den 1 augusti 2024.

“Efter ett lyckat år med stora framsteg i portföljen är det tid att återigen lägga mitt fulla fokus på styrelsearbetet. Jag välkomnar Kristina och ser fram emot att stötta henne i den nya rollen”, säger Gunnar Olsson, som utnämndes till vd i februari 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carola Lemne, styrelseordförande
Tel: 0722 252820
E-mail: carola.lemne@irlab.se

Om IRLAB
IRLAB upptäcker och utvecklar en portfölj av transformativa behandlingar för alla stadier av Parkinsons sjukdom. Bolaget har sitt ursprung i Nobelpristagaren Prof. Arvid Carlssons forskargrupp och upptäckten av ett samband mellan hjärnans signalsubstanser och CNS-störningar. Mesdopetam (IRL790), under utveckling för behandling av levodopa-inducerade dyskinesier, har slutfört Fas IIb och är i förberedelse för Fas III. Pirepemat (IRL752), befinner sig för närvarande i Fas IIb, och utvärderas för sin effekt på balans och fallfrekvens vid Parkinson. IRL757, en substans som utvecklas för behandling av apati vid neurodegenerativa sjukdomar, är i klinisk Fas I. Dessutom är IRL942 och IRL1117 i preklinisk utvecklingsfas med sikte mot Fas I-studier. IRLAB:s pipeline har genererats av bolagets egenutvecklade systembiologibaserade forskningsplattform Integrative Screening Process (ISP). IRLAB har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IRLAB A). För mer information, besök www.irlab.se.