IRLAB utser en ny läkemedelskandidat, IRL757, för behandling av apati vid neurologiska sjukdomar

21 mars 2022

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) tar viktiga steg i utvecklingen av sin utvecklingspipeline och utser en ny läkemedelskandidat, IRL757, från forskningsprogrammet P001. IRL757 kommer att utvecklas för behandling av apati hos personer med neurologiska sjukdomar. Apati förekommer hos mellan 20 och 80 procent av personer med neurologiska sjukdomar och det finns idag inga godkända behandlingar. Enbart i USA uppskattas att över 10 miljoner människor och deras familjer lever med apati.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) tar viktiga steg i utvecklingen av sin utvecklingspipeline och utser en ny läkemedelskandidat, IRL757, från forskningsprogrammet P001. IRL757 kommer att utvecklas för behandling av apati hos personer med neurologiska sjukdomar. Apati förekommer hos mellan 20 och 80 procent av personer med neurologiska sjukdomar och det finns idag inga godkända behandlingar. Enbart i USA uppskattas att över 10 miljoner människor och deras familjer lever med apati.

“IRL757 har potential att bli den första behandlingen i en ny läkemedelsklass för att behandla apati i personer som lever med neurologiska sjukdomar, ” säger Nicholas Waters, VD på IRLAB. ”Vi levererar nu på vårt löfte att använda det finansiella och operationella momentum, som utlicenieringen av mesdopetam gett oss, för att bredda och stärka IRLAB:s pipeline med ett nytt och innovativt utvecklingsprogram. Vår forskningsorganisation har ännu en gång visat på effektiviteten i vår plattform, ISP.”

”Det finns idag inga godkända behandlingar för apati även om det är ett av de vanligaste och mest besvärliga symtomen inom neurodegenerativa sjukdomar, både för patienter och vårdgivare. Vi tror att IRL757 kan komma att at spela en viktig roll för behandlingen av personer med apati och neurologiska sjukdomar, ” säger Joakim Tedroff, CMO på IRLAB.

IRL757, utvecklad med IRLAB:s forskningsplattform, ISP, är designad för att förbättra funktionen i delar av hjärnan och nervsignalvägar som vid neurologiska sjukdomar är försvagade och leder till apati och försämrad livskvalitet. IRLAB har initierat förberedelser för Fas I, inklusive storskalesynteser av det verksamma ämnet vilket kommer att följas av säkerhets-, tolerabilitets- och regulatoriska toxicitetsstudier. De kliniska studierna i Fas I beräknas påbörjas tidigt i Q3 2023.

[mfn_after_post]