IRLAB utökar Fas IIb PD-LIDs-studien med mesdopetam för att stödja Fas III-programmet och förväntas slutföra rekrytering till studien under sommaren

11 juli 2022

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att den pågående Fas IIb-studien har utökats till att omfatta 154 patienter i syfte att leverera starka data till stöd för utformningen av det pivotala Fas III-programmet och efterföljande ansökningar om marknadsgodkännande, som leds av IRLAB:s partner Ipsen. Patientrekryteringen i Fas IIb-studien förväntas slutföras under sommaren och därmed kommer den sista patienten att slutföra behandlingen under senhösten 2022. Topline-resultat förväntas under Q4 2022 efter genomförd databaslåsning och analyser.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att den pågående Fas IIb-studien har utökats till att omfatta 154 patienter i syfte att leverera starka data till stöd för utformningen av det pivotala Fas III-programmet och efterföljande ansökningar om marknadsgodkännande, som leds av IRLAB:s partner Ipsen. Patientrekryteringen i Fas IIb-studien förväntas slutföras under sommaren och därmed kommer den sista patienten att slutföra behandlingen under senhösten 2022. Topline-resultat förväntas under Q4 2022 efter genomförd databaslåsning och analyser.

”För att stödja patientrekryteringen under våren och försommaren beslutade vi tillsammans med vår partner Ipsen att utöka antalet deltagande kliniker samtidigt som vi ville dra nytta av intresset för studien. I enlighet med studieprotokollet utökade vi rekryteringen med 14 studiedeltagare till 154 samtidigt som studiens powerberäkning bibehålls”, sade Nicholas Waters, EVP och Head of R&D på IRLAB.

”Det gläder mig att patientrekryteringstakten har hållits hög och konsistent, vilket är bra med tanke på de restriktioner till följd av Covid-19-pandemin som funnits i många regioner under studiens gång. Detta visar att det finns ett stort behov för en effektiv och säker behandling av levodopa-inducerade dyskinesier vid Parkinsons sjukdom (PD-LIDs). IRLAB:s engagemang för att ge hopp till ett liv utan behandlingskomplikationer för dem som lever med Parkinsons sjukdom är stort”, kommenterade Joakim Tedroff, CMO på IRLAB.

För att underlätta den planerade ökningen av antalet studiedeltagare och möta den förväntade tidslinjen har studien utökats med ytterligare kliniker i USA och Polen. Studien omfattar nu 16 kliniker i USA och 30 kliniker över hela Europa och i Israel. Rekryteringen har avancerat framgångsrikt under studietiden och rekryteringen beräknas vara klar under sommaren.

Ytterligare ett tillkännagivande kommer att göras när patientrekryteringen är klar och Fas IIb-studiens slutliga deltagare har randomiserats. Detta kommer att följas av en tre månader lång behandlingsperiod, efterföljande databaslåsning och dataanalyser varefter top line-resultat kommer att kommuniceras. Mer information finns på clincialtrials.gov (NCT04435431).

[mfn_after_post]