IRLAB uppdaterar utvecklingsmilstolpar för projektportföljen

13 februari 2023

Göteborg, Sverige, 13 februari 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolaget har utvärderat de operativa prioriteringarna för 2023, vilket resulterade i en uppdatering av utveckligsmilstolparna för projektportföljen. Detta kommer inte att påverka prioriteringen av den pågående Fas IIb-studien med pirepemat i PD-Fall. De prekliniska programmen kommer att fortsätta enligt sina respektive planer; IRL757 kommer utvecklas för att vara redo för Fas I i slutet av 2023, IRL942 kommer att vara redo för Fas I under H1 2024 och P003-kandidaten IRL1117 har precis påbörjat sitt prekliniska program med interna FoU-aktiviteter planerade under 2023. Analysen av den avslutade Fas IIb-studien med mesdopetam fortsätter och ytterligare data förväntas kunna presenteras under det första halvåret 2023.

[mfn_before_post]

Göteborg, Sverige, 13 februari 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolaget har utvärderat de operativa prioriteringarna för 2023, vilket resulterade i en uppdatering av utveckligsmilstolparna för projektportföljen. Detta kommer inte att påverka prioriteringen av den pågående Fas IIb-studien med pirepemat i PD-Fall. De prekliniska programmen kommer att fortsätta enligt sina respektive planer; IRL757 kommer utvecklas för att vara redo för Fas I i slutet av 2023, IRL942 kommer att vara redo för Fas I under H1 2024 och P003-kandidaten IRL1117 har precis påbörjat sitt prekliniska program med interna FoU-aktiviteter planerade under 2023. Analysen av den avslutade Fas IIb-studien med mesdopetam fortsätter och ytterligare data förväntas kunna presenteras under det första halvåret 2023.

Den pågående Fas IIb-studien med pirepemat, vilken utvärderar dos-responseffekten hos personer med Parkinson med frekventa fall (PD-Fall), är aktiv och fortskrider enligt plan med 28 av 39 planerade kliniker aktiverade i fem europeiska länder. Patientrekryteringen går långsammare än väntat och åtgärder pågår för att komma till rätta med detta. Enligt en uppdaterad tidsplan kommer studien att vara färdigrekryterad i slutet av 2023 med top-line resultat under H1 2024. Aktiviteter pågår kontinuerligt för att stödja patientscreening och rekrytering för att studien ska kunna slutföras i tid.

Bolagets tre prekliniska program IRL757, IRL942 och IRL1117 kommer att fortsätta enligt sina respektive planer för preklinisk utveckling, toxikologi och GMP-tillverkning. IRL757, under utveckling för apati vid neurologiska sjukdomar, förväntas vara redo för Fas I i slutet av 2023. IRL942, under utveckling för kognitiv försämring vid neurologiska sjukdomar, förväntas vara redo för Fas I under H1 2024. Läkemedelskandidaten IRL1117 från P003-projektet fortsätter med interna FoU-aktiviteter som förberedelse för Fas I och för att möjliggöra toxikologiska studier och aktiviteter relaterat till tillverkning under 2024.

Analysen av den avslutade Fas IIb-studien med mesdopetam fortsätter och ytterligare data förväntas att kunna presenteras vid en vetenskaplig kongress under H1 2023.

Mer information om de respektive kliniska och prekliniska programmen kommer att tillhandahållas allteftersom utvecklingsprogrammen fortskrider.

[mfn_after_post]