IRLAB Therapeutics AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

10 april 2017

Göteborg den 10 april 2017

[mfn_before_post]

Göteborg den 10 april 2017

IRLAB Therapeutics AB (publ) (ticker: IRLAB A) har idag publicerat Årsredovisning för 2016. Årsredovisningen finns tillgänglig på IRLAB:s hemsida, www.irlab.se under "Investor Relations/Financial reports".

[mfn_after_post]