IRLAB tecknar avtal om Fas 2-studie med IRL790

17 augusti 2017

Utvecklingen av IRLAB Therapeutics läkemedelskandidater fortsätter enligt plan och avtal har tecknats med brittiska The Clinical Trial Company Ltd (TCTC) för att genomföra den planerade Fas 2-studien avseende läkemedelskandidaten IRL790. Studien skall genomföras vid kliniker i Storbritannien. IRLAB inleder därmed under hösten Fas 2-studier med båda sina läkemedelskandidater – IRL790 och IRL752.

[mfn_before_post]

Utvecklingen av IRLAB Therapeutics läkemedelskandidater fortsätter enligt plan och avtal har tecknats med brittiska The Clinical Trial Company Ltd (TCTC) för att genomföra den planerade Fas 2-studien avseende läkemedelskandidaten IRL790. Studien skall genomföras vid kliniker i Storbritannien. IRLAB inleder därmed under hösten Fas 2-studier med båda sina läkemedelskandidater – IRL790 och IRL752.

Fas 1b-studien avseende IRL790, som avslutades under våren 2017, har gett positiv och mycket värdefull information om säkerhet, tolererbarhet, dosering samt effekter, till stöd för planeringen av den kommande Fas 2-studien. Studien syftar till att bekräfta effekten som observerades i Fas 1b studien och vidare studera säkerhet och tolererbarhet av IRL790 vid behandling av patienter drabbade av dyskinesier vid Parkinsons sjukdom (PD- LIDs), ett område där det idag endast finns begränsade behandlingsalternativ och behoven är stora.

Avtal har tecknats med TCTC, en brittisk Clinical Research Organisation (CRO) om att genomföra studien. IRLAB har tillsammans med TCTC därmed den organisation som krävs för att utföra studien i Storbritannien.

”Resultaten från Fas I och Fas Ib-studierna hos patienter med Parkinsons sjukdom och levodopa-inducerade dyskinesier i Sverige är lovande för den fortsatta utvecklingen av IRL790. Vi har nyligen genomfört en så kallad feasibility analys i Storbritannien. Klinikerna där har hög klinisk kompetens kring Parkinsons sjukdom och har patientunderlag och intresse att genomföra Fas 2- studien. Vi ser fram emot att arbeta med våra kollegor hos TCTC som har stor tidigare erfarenhet att bedriva internationella kliniska prövningar inom neurodegenerativa sjukdomar”, säger Joakim Tedroff, IRLAB:s medicinska chef (CMO).

"TCTC är glada att få arbeta med IRLAB i denna studie. Det finns ett stort medicinskt behov av att förbättra livet för patienter med Parkinsons sjukdom och IRL790 är en ny spännande behandlingsmöjlighet för dyskinesier vid Parkinsons sjukdom. Vi ser mycket fram emot att arbeta med IRLAB och de brittiska läkarna för att genomföra denna viktiga studie", säger Susan McGoldrick, CNS Project Director, TCTC.

Om IRL790

IRL790 är framtagen för behandling av ofrivilliga överrörelser till följd av behandling med levodopa (L-dopa), så kallade PD-LIDs, och psykoser vid Parkinsons sjukdom (PD-P). IRL790 har i de prekliniska djurstudier som genomförts minskat de ofrivilliga överrörelser som uppstår efter en tids behandling med L-dopa och IRL790 har dessutom, i prekliniska djurstudier, uppvisat antipsykotiska effekter. Bolaget anser att IRL790 därmed har möjlighet att samtidigt behandla flera symtom vid Parkinsons sjukdom.

[mfn_after_post]

Dokument & Länkar