IRLAB startar Fas IIb/III-studie med mesdopetam i USA

4 november 2020

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att rekryteringen av patienter i USA har påbörjats i Fas IIb/III-studien med läkemedelskandidaten mesdopetam (IRL790) . Mesdopetam utvecklas för behandling av levodopainducerade dyskinesier, PD-LIDs, vid Parkinsons sjukdom med målet att öka s.k. ”good ON-tid”.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att rekryteringen av patienter i USA har påbörjats i Fas IIb/III-studien med läkemedelskandidaten mesdopetam (IRL790) . Mesdopetam utvecklas för behandling av levodopainducerade dyskinesier, PD-LIDs, vid Parkinsons sjukdom med målet att öka s.k. ”good ON-tid”.

”Fyra veckor efter amerikanska FDA:s godkännande av vår IND-ansökan startar patientrekryteringen vilket visar på målmedvetenheten i teamets arbete. Mesdopetam kan göra stor skillnad för patienter med Parkinsons sjukdom. Vi tar nu ytterligare ett viktigt steg mot vårt mål att erbjuda effektiv behandling”, säger Nicholas Waters, VD på IRLAB.

Den kliniska fas IIb/III-studien med mesdopetam är en randomiserad, dubbelblind och placebo-kontrollerad studie med syfte att utvärdera effekten av mesdopetam i patienter med Parkinsons sjukdom drabbade av dagliga besvärande dyskinesier.

Det primära utfallsmåttet är förändringen av den dagliga tiden då patienten har god rörelseförmåga utan besvärande dyskinesier (“Good ON”), mätt med patientdagbok. Studien är planerad att inkludera cirka 140 randomiserade patienter fördelade på fyra grupper med cirka 35 patienter i varje grupp, tre grupper med olika dosnivåer av mesdopetam och en placebogrupp. Varje patient kommer ha en tre månaders behandlingsperiod.

Parallella ansökningsprocesser för Fas IIb/III-studien hos regulatoriska myndigheter och etikkommittéer i utvalda europeiska länder pågår.

[mfn_after_post]