IRLAB stärker patentskydd för Fas IIb/III läkemedelskandidaten mesdopetam

8 december 2020

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att World Intellectual Property Organization, WIPO, har offentliggjort en ny patentansökan för läkemedelskandidaten mesdopetam (IRL790). Detta substanspatent (eng. composition of matter) kan komma att förlänga marknadsexklusiviteten för mesdopetam med upp till åtta år jämfört med dagens patentskydd. I samband med publikationen av IRLAB:s patentansökan publicerade WIPO även en nyhetsgranskningsrapport (och ett patenterbarhetsutlåtande.). Mesdopetam utvärderas nu i en klinisk Fas IIb/III-studie för behandling av levodopainducerade dyskinesier, PD-LIDs, vid Parkinsons sjukdom med målet att öka s.k. ”good ON-tid”.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att World Intellectual Property Organization, WIPO, har offentliggjort en ny patentansökan för läkemedelskandidaten mesdopetam (IRL790). Detta substanspatent (eng. composition of matter) kan komma att förlänga marknadsexklusiviteten för mesdopetam med upp till åtta år jämfört med dagens patentskydd. I samband med publikationen av IRLAB:s patentansökan publicerade WIPO även en nyhetsgranskningsrapport (och ett patenterbarhetsutlåtande.). Mesdopetam utvärderas nu i en klinisk Fas IIb/III-studie för behandling av levodopainducerade dyskinesier, PD-LIDs, vid Parkinsons sjukdom med målet att öka s.k. ”good ON-tid”.

Som en del av IRLAB:s kontinuerliga immaterialsrättsliga-arbete har bolaget ansökt om ett patent för att stärka det strategiska IP-skyddet av mesdopetam. Läkemedelskandidaten mesdopetam har tidigare blivit beviljat patent i alla viktiga marknader globalt. Denna nya patentansökan avser bland annat ett nytt salt av mesdopetam som är avsett att ingå i den slutliga läkemedelsprodukten. Från WIPO:s nyhetsgranskningsrapport (ISR) och patenterbarhetsutlåtande (WO) framkommer att det nya saltet i patentansökan uppfyller de tre nödvändiga kraven;nyhet, uppfinningshöjd och industriell användbarhet.

”Den nu offentliggjorda patentansökan är en del av vår löpande strategi att stärka det immaterialrättsliga skyddet för våra läkemedelskandidater, utvecklingsportfölj och innovationer. Om denna nya patentansökan för mesdopetam beviljas i de kommande nationella ansökningsfaserna kan mesdopetam komma att skyddas av två starka patentfamiljer in på 2040-talet, vilket gynnar både patienter och andra intressenter”, säger Nicholas Waters, VD på IRLAB.

Den pågående kliniska Fas IIb/III-studien med mesdopetam är en randomiserad, dubbelblind och placebo-kontrollerad studie med syfte att utvärdera effekten av mesdopetam i patienter med Parkinsons sjukdom drabbade av dagliga besvärande dyskinesier. Studien har startat i USA och parallella ansökningsprocesser till regulatoriska myndigheter och etikkommittéer pågår i utvalda europeiska länder.

[mfn_after_post]