IRLAB stärker bolagsledningen genom att utse Richard Godfrey till ny vd och Nicholas Waters till Executive Vice President and Head of R&D

9 juni 2022

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelar idag att ytterligare kompetens tillförs bolagsledningen för att maximera möjligheterna att utnyttja de kommersiella och vetenskapliga framsteg som uppnåtts under de senaste åren. Styrelsen har utsett bolagets nuvarande vd, Nicholas Waters, till rollen som Executive Vice President and Head of Research & Development och rekryterat Richard Godfrey som ny vd. Båda tillträder sina nya positioner den 1 juli.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelar idag att ytterligare kompetens tillförs bolagsledningen för att maximera möjligheterna att utnyttja de kommersiella och vetenskapliga framsteg som uppnåtts under de senaste åren. Styrelsen har utsett bolagets nuvarande vd, Nicholas Waters, till rollen som Executive Vice President and Head of Research & Development och rekryterat Richard Godfrey som ny vd. Båda tillträder sina nya positioner den 1 juli.

”Under de senaste åren har IRLAB uppnått betydande framgångar i utvecklingen av helt nya typer av läkemedelskandidater mot sjukdomar i det centrala nervsystemet, framtagna med hjälp av bolagets unika AI-baserade forskningsplattform, ISP. Detta har möjliggjorts av IRLAB:s världsledande forskning och framgångsrika affärsutveckling, bland annat innefattande det globala licensavtalet med Ipsen. IRLAB är därför väl positionerat för att fortsätta utvecklas positivt under de kommande åren. För att utnyttja möjligheterna i denna position kommer Nicholas Waters, grundare och en av de större aktieägarna, att fokusera på att leda och vidareutveckla bolagets forskning och utveckling. Samtidigt stärks bolagets ledning genom rekryteringen av Richard Godfrey som efterträdare till Nicholas Waters på vd-posten. Richard kommer att fokusera på den kommersiella utvecklingen av IRLAB:s verksamhet samt på interaktionerna med kapitalmarknaden”, säger IRLAB:s styrelseordförande, Gunnar Olsson.

Richard Godfrey, f. 1966, har över 25 års erfarenhet från ledande positioner inom life science-branschen i USA, Norden och Storbritannien. Han var under 12 år vd för det börsnoterade biotechföretaget BerGenBio ASA och kommer närmast från en position som Chief Operating Officer på LifeArc, en av de ledande medicinska forskningsstiftelserna i Storbritannien med en investeringsportfölj värderad till nära 15 miljarder kronor. Richard Godfrey har en kandidatexamen i läkemedelskemi från University of Liverpool, en MBA från University of Bath och är medlem i The Royal Pharmaceutical Society of Great Britain.

”Jag är djupt imponerad av innovationshöjden och produktiviteten i IRLAB:s AI-baserade läkemedelsforskning. Inte minst förra årets omfattande licensavtal med Ipsen är ett tydligt kvitto på bolagets förmåga att skapa betydande värden. Nu ser jag fram emot att i nära samarbete med Nicholas Waters och alla andra kompetenta medarbetare fortsätta arbetet med att etablera IRLAB som ett av de mest framstående biotechföretagen inom CNS-området på den globala arenan”, säger Richard Godfrey, tillträdande vd i IRLAB.

”Genom den nya ledningsstrukturen och rekryteringen av Richard Godfrey stärker vi resurserna och kompetensen inom både det kommersiella och vetenskapliga området. Jag ser fram emot att nu kunna fokusera på att leda arbetet med att ta våra kliniska projekt vidare mot marknaden samt generera fler läkemedelskandidater med hjälp av vår unika AI-baserade forskningsplattform”, säger Nicholas Waters, IRLAB:s nuvarande vd och framtida Executive Vice President and Head of Research & Development.

[mfn_after_post]