IRLAB slutför rekrytering till Fas IIb-studien med mesdopetam (IRL790) i patienter med levodopa-inducerade dyskinesier vid Parkinson

12 september 2022

Göteborg, Sverige, 12 september 2022 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett biofarmaceutiskt bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för de mest besvärliga symtomen vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att den sista deltagande patienten har blivit randomiserad och påbörjat behandling i den pågående Fas IIb-studien med läkemedelskandidaten mesdopetam (IRL790). Mesdopetam, en dopamin D3-antagonist, utvecklas i partnerskap med Ipsen som en behandling för levodopa-inducerade dyskinesier vid Parkinsons sjukdom (PD-LIDs) med målet att förbättra patienters livskvalitet. Top line-resultat är förväntade runt årsskiftet.

[mfn_before_post]

Göteborg, Sverige, 12 september 2022 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett biofarmaceutiskt bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för de mest besvärliga symtomen vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att den sista deltagande patienten har blivit randomiserad och påbörjat behandling i den pågående Fas IIb-studien med läkemedelskandidaten mesdopetam (IRL790). Mesdopetam, en dopamin D3-antagonist, utvecklas i partnerskap med Ipsen som en behandling för levodopa-inducerade dyskinesier vid Parkinsons sjukdom (PD-LIDs) med målet att förbättra patienters livskvalitet. Top line-resultat är förväntade runt årsskiftet.

”Mot bakgrund av nuvarande situation med växande globala komplikationer som har påverkat väldigt många kliniska studier, är det en stor prestation att slutföra rekryteringen i denna viktiga studie. Vi har upplevt ett stort intresse genom hela studien, vilket visar på det stora medicinska behov som finns för att kunna erbjuda behandling till personer som lever med Parkinson och dyskinesi”, säger Nicholas Waters, EVP och Head of R&D, IRLAB.

Fas IIb-studien med mesdopetam är en randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad studie som syftar till att utvärdera effekterna av mesdopetam i patienter med Parkinsons sjukdom och levodopa-inducerade dyskinesier (LIDs). Det primära effektmåttet är förändringen av den totala tid av dagen patienten har god rörelseförmåga utan besvärande dyskinesier (“good ON”), mätt med 24-timmars patientdagbok. Fas IIb-studien genomförs på 46 kliniker runt om i Europa, Israel samt USA och har nu nått sitt rekryteringsmål.

”Jag är tacksam för det förtroende som patienterna och deras familjer har gett oss genom att delta i denna studie och för det professionella arbete som genom hela studien har utförts av de kliniska utvecklingsteamen, när vi nu närmar oss slutskedet av denna studie. Jag ser fram emot att rapportera top line-resultatet runt årsskiftet,” säger Richard Godfrey, VD, IRLAB.

Ytterligare information kommer att lämnas när den sista patienten har slutfört den tre månader långa behandlingsperioden. Detta följs av låsning av databasen samt efterföljande dataanalys innan top line-resultat kan kommuniceras runt årsskiftet. Mer information finns på clinicaltrials.gov: NCT04435431 och EudraCT: 2020 -002010-41.

[mfn_after_post]