IRLAB sänder bolagsstämman live

22 maj 2024

Göteborg den 22 maj, 2024 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett företag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolaget kommer att sända bolagsstämman live via YouTube.

Göteborg den 22 maj, 2024 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett företag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolaget kommer att sända bolagsstämman live via YouTube.

Sändningen sker under förutsättning att ett beslut om att sända stämman fattas av bolagsstämman. Bolagsstämman inleds idag den 22 maj kl 17.00 och utsändningen beräknas, för det fall beslut om det fattas, att inledas strax därefter.

Sändningen nås genom följande länk:
https://youtube.com/live/1MtKwCnyYr0?feature=share