IRLAB rapporterar om nya prekliniska data som visar på Fas IIb läkemedelskandidaten mesdopetams kraftfulla effekt vid Parkinsonpsykos och PD-LIDs

15 november 2022

Göteborg, Sverige, 15 november 2022 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett biofarmaceutiskt bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för de mest besvärliga symtomen vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att nya prekliniska data har publicerats som ger ny insikt om mekanismerna bakom den antipsykotiska och antidyskinetiska effekt av läkemedelskandidaten mesdopetam (IRL790) i PD-P och PD-LIDs. Forskningen genomfördes av en oberoende akademisk forskargrupp under Prof. Per Petersson. Resultaten kommer presenteras i två vetenskapliga posterpresentationer vid den betydande kongressen Neuroscience 2022 som hålls i San Diego, USA, den 12-16 november och arrangeras av Society for Neuroscience.

[mfn_before_post]

Göteborg, Sverige, 15 november 2022 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett biofarmaceutiskt bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för de mest besvärliga symtomen vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att nya prekliniska data har publicerats som ger ny insikt om mekanismerna bakom den antipsykotiska och antidyskinetiska effekt av läkemedelskandidaten mesdopetam (IRL790) i PD-P och PD-LIDs. Forskningen genomfördes av en oberoende akademisk forskargrupp under Prof. Per Petersson. Resultaten kommer presenteras i två vetenskapliga posterpresentationer vid den betydande kongressen Neuroscience 2022 som hålls i San Diego, USA, den 12-16 november och arrangeras av Society for Neuroscience.

Författarna presenterar i den första postern en ny metod för att karakterisera hjärntillstånd associerade med psykos vid Parkinson (PD-P), baserad på karakteriseringen av spontant motoriskt beteende och associerade hjärnaktivitetsmönster hos parkinsonistiska råttor implanterade med multielektroduppsättningar. Resultaten tyder på att högfrekventa oscillationer (HFO) i kognitiva limbiska-kortiko-basal ganglier kretsar kan vara en användbar biomarkör för det psykotiska tillståndet. Mesdopetam kan reversera dessa HFOs via en distinkt mekanism och med bättre effekt än den nyligen godkända PD-P behandlingen pimavanserin. Postern har titeln ‘Behavioral and electrophysiological characterization of antipsychotic treatments in a rodent model of Parkinson’s disease psychosis’.

Den andra postern visar resultat som indikerar att mesdopetam och amantadin har jämförbara antidyskinetiska effekter vid levodopa-inducerade dyskinesier (LIDs) och som korrelerar med ett undertryckande av de avvikande kortikala gammaoscillationer som är associerade med LIDs. Resultaten bekräftar vidare att mesdopetams antidyskinetiska effeker fungerar i translationella modeller som tar hänsyn till både hjärntillstånd och beteende. Postern har titeln ‘Behavioral and electrophysiological characterization of the antidyskinetic treatments in a rodent model of PD-LID’.

“Vi är mycket positiva till utvecklingen av ny metodologi för att utvärdera hjärntillstånd som är till hjälp för att förstå mekanismen för psykos vid Parkinson och att utveckla biomarkörer som kan bidra till upptäckten av nya bättre behandlingar för Parkinson, såsom mesdopetam. De nya resultaten ger ytterligare bevis som visar hur mesdopetam differentieras från nuvarande terapier vid Parkinson", säger Nicholas Waters, EVP och Head of R&D på IRLAB. "Prof. Per Petersson och hans forskargrupp som utfört forskningen ska ha fullt erkännande för detta utmärkta arbete samt Vinnova som har gett stöd till dessa viktiga studier”.
 
Neuroscience 2022 är den mest betydande globala neurovetenskapliga konferensen och organiseras av Society for Neuroscience (SfN). Varje år attraherar konferensen tiotusentals forskare, både från akademin och industrin, och som arbetar inom neurovetenskap. Målet är att främja banbrytande upptäckter inom neurovetenskapen genom att dela de senaste forskningsresultaten och presentera ny vetenskap.
 
Hitta posterpresentationerna på kongressen:

Titel: Behavioral and electrophysiological characterization of antipsychotic treatments in a rodent model of Parkinson’s disease psychosis
Författare: T. Loredan Stan, A. Ronaghi, S. Barrientos, P. Halje, L. Censoni, E. Garro Martínez, E. Malinina, K. Sahlholm, P. Petersson
Presentatör: Dr. L. Censoni, Integrative Neurophysiology Unit, Dept of Experimental Medical Science, Lund University, Lund, Sweden 
Presentationstid: 15 november 2022, 8:00-12:00 PST
Presentationsnummer: E61
Sessions titel: Parkinson's Disease Animal Models

Titel: Behavioral and electrophysiological characterization of the antidyskinetic treatments in a rodent model of PD-LID
Författare: *A. Ronaghi, T. Loredan Stan, S. Barrientos Baeza, S. Sulis Sato, E. Malinina, L. Censoni, P. Halje, P. Petersson
Presentatör: Dr. A. Ronaghi, Integrative Medicinal Biology (IMB), Umeå Univ., Per Petersson lab, Umeå, Sweden
Presentationstid: 15 november 2022, 8:00-12:00 PST
Presentationsnummer: E62
Sessions titel: Parkinson's Disease Animal Models
 
Efter konferensen kommer presentationerna att vara tillgängliga på IRLAB:s webbplats under menyn Forskningsplattform > Vetenskapliga publikationer (https://irlab.se/sv/forskningsplattform/vetenskapliga-publikationer/).

[mfn_after_post]