IRLAB rapporterar att sista patientens sista besök (”LPLV”) har genomförts i Fas IIb-studien med mesdopetam i PD-LIDs med top line-resultat väntade i mitten av januari 2023

14 december 2022

Göteborg, Sverige, 14 december 2022 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för de mest besvärliga symtomen vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att den sista patienten har slutfört behandlingsperioden och uppföljningsbesöket i Fas IIb-studien med mesdopetam i personer med levodopa-inducerade dyskinesier vid Parkinsons sjukdom. Top line-resultat förväntas att kunna rapporteras i mitten av januari 2023.

[mfn_before_post]

Göteborg, Sverige, 14 december 2022 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för de mest besvärliga symtomen vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att den sista patienten har slutfört behandlingsperioden och uppföljningsbesöket i Fas IIb-studien med mesdopetam i personer med levodopa-inducerade dyskinesier vid Parkinsons sjukdom. Top line-resultat förväntas att kunna rapporteras i mitten av januari 2023.

”Den sista patientens sista besök (eng. Last Patient Last Visit) är en viktig milstolpe eftersom det bekräftar att vi nu framgångsrikt har slutfört behandlingsperioden i denna kliniska studie. Den slutliga datainsamlingen kommer nu att utföras och databasen kommer att låsas. Detta följs av de fördefinierade statistiska analyserna och vi förväntar oss att kunna rapportera top line-resultat i mitten av januari”, säger Nicholas Waters, EVP och Head of R&D, IRLAB.

Mesdopetam (IRL790) är en oral dopamin D3-receptor antagonist som utvecklas i partnerskap med Ipsen som en behandling för levodopa-inducerande dyskinesier (LIDs), en allvarlig typ av besvärande ofrivilliga överrörelser som vanligen uppkommer vid Parkinsons sjukdom. Fas IIb-studien med mesdopetam är en randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad studie som syftar till att utvärdera effekt, säkerhet och optimal dos av mesdopetam i personer med PD-LIDs. Studien randomiserade 156 patienter fördelade på fyra grupper, tre olika dosnivåer av mesdopetam och en placebogrupp med cirka 40 patienter i varje grupp med en behandlingsperiod om tre månader. Studien genomfördes på 46 kliniker i Europa, Israel och i USA.

”De sista stadierna av denna viktiga studie av vad som kan komma att vara ett stort genombrott i behandlingen av detta stora medicinska problem i Parkinsons sjukdom är nu på gång. Jag vill tacka teamet för deras ihärdighet och deras fortsatta noggranna arbete med att säkerställa att vi rapporterar dessa resultat så snart som möjligt,” säger Richard Godfrey, VD, IRLAB.

Det globala specialty pharma-bolaget Ipsen har de exklusiva globala rättigheterna till vidare klinisk utveckling och kommersialisering av mesdopetamprogrammet i PD-LIDs och potentiellt andra sjukdomsindikationer.

[mfn_after_post]