IRLAB publicerar video av VD-presentationen och förbereder livesändning av årsstämman 2020

7 maj 2020

IRLAB meddelade idag att en videoupptagning av VD-anförandet för årsstämman 2020 nu finns tillgänglig via bolagets webbplats. Dessutom har bolaget förberett för en livesändning av årsstämman.

[mfn_before_post]

IRLAB meddelade idag att en videoupptagning av VD-anförandet för årsstämman 2020 nu finns tillgänglig via bolagets webbplats. Dessutom har bolaget förberett för en livesändning av årsstämman.

Som tidigare meddelats ersätts det traditionella VD-anförandet på årsstämman med en förinspelad videoupptagning. Detta är en av flera åtgärder som vidtagits för att minska spridningen av covid-19. Video och presentationsmaterial finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.irlab.se, och YouTube-kanal, https://bit.ly/IRLAB-YOUTUBE-CHANNEL

Bolaget har också förberett för livesändning av årsstämman vilket dock kräver att stämman först fattar beslut om sådan livesändning. Om stämman fattar sådant beslut kommer den att vara tillgänglig från cirka 14.00 via bolagets YouTube-kanal eller direkt via följande länk: https://youtu.be/6fnky2mt9H8

[mfn_after_post]