IRLAB publicerar sin årsredovisning för 2021

8 april 2022

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelar idag att årsredovisningen för 2021 finns tillgänglig på företagets webbplats www.irlab.se.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelar idag att årsredovisningen för 2021 finns tillgänglig på företagets webbplats www.irlab.se.

Irlab har idag publicerat årsredovisning 2021 för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida: Finansiella rapporter – IRLAB. En tryckt version av årsredovisningen 2021 kommer finnas tillgänglig från och med slutet av april.

[mfn_after_post]