IRLAB publicerar inspelat anförande och bolagspresentation inför digital årsstämma

5 maj 2021

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att en videoinspelning inför den digitala årsstämman 2021 finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.irlab.se. Videoinspelningen omfattar ett anförande från styrelseordföranden, presentation av den föreslagna styrelseledamoten samt en bolagspresentation. Videon avser att ge information till aktieägare som underlag för den digitala poströstning som pågår till och med den 5 maj 2021.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att en videoinspelning inför den digitala årsstämman 2021 finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.irlab.se. Videoinspelningen omfattar ett anförande från styrelseordföranden, presentation av den föreslagna styrelseledamoten samt en bolagspresentation. Videon avser att ge information till aktieägare som underlag för den digitala poströstning som pågår till och med den 5 maj 2021.

Med anledning av den fortsatta spridningen av Covid-19 och i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet kommer, som meddelats tidigare, stämman i år att hållas utan fysisk närvaro.

Deltagande vid årsstämman sker istället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, vilket finns tillgängligt på www.irlab.se under Bolagsstyrning eller via följande länk: www.bit.ly/IRLAB-AGM21.

[mfn_after_post]