IRLAB publicerar årsredovisningen för 2022

28 april 2023

Göteborg, Sverige, 28 april 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolagets årsredovisning för 2022 finns tillgänglig på bolags webbplats, www.irlab.se.

[mfn_before_post]

Göteborg, Sverige, 28 april 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolagets årsredovisning för 2022 finns tillgänglig på bolags webbplats, www.irlab.se.

IRLAB har idag publicerat årsredovisning 2022 för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida: Finansiella rapporter – IRLAB. En tryckt version av årsredovisningen 2022 kommer finnas tillgänglig från och med slutet av maj.

Bolaget ändrade publiceringsdatum för årsredovisningen för att följa 16 kapitlet 4§ i Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, vilken stadgar att noterade bolag ska offentliggöra sin årsredovisning senast fyra månader efter utgången av räkenskapsåret.

[mfn_after_post]