IRLAB publicerar årsredovisning för 2023

29 april 2024

Göteborg, den 29 april 2024 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett företag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolagets årsredovisning för 2023 finns tillgänglig på bolags webbplats, www.irlab.se.

Göteborg, den 29 april 2024 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett företag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolagets årsredovisning för 2023 finns tillgänglig på bolags webbplats, www.irlab.se.

IRLAB har idag publicerat årsredovisning 2023 för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2023. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida: Finansiella rapporter – IRLAB.

En tryckt version av årsredovisningen 2023 kommer finnas tillgänglig från och med slutet av maj.