IRLAB presenterar vid konferensen Bayes@Lund 2024 i Lund den 7 mars

28 februari 2024

Göteborg den 28 februari 2024 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett företag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag att företaget kommer att hålla en presentation på den vetenskapliga konferensen Bayes@Lund 2024 den 7 mars 2024.

Göteborg den 28 februari 2024 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett företag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag att företaget kommer att hålla en presentation på den vetenskapliga konferensen Bayes@Lund 2024 den 7 mars 2024.

IRLAB:s abstract beskriver användningen av Bayesianska modeller vid planering och utförande av kliniska studier och har titeln ”Using a Bayesian model for clinical study design and blinded data review.” Presentationen har blivit accepterad som en muntlig presentation som kommer att hållas av IRLAB:s medarbetare Erik Werner den 7 mars och kommer att göras tillgänglig på YouTube efter att konferensen avslutats.

För mer information om konferensen, besök gärna https://www.bayesatlund.com