IRLAB presenterar tillämpning av deep learning på multidimensionella effekter av CNS-läkemedel

12 januari 2021

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) presenterar resultat från ett samarbete mellan institutionen för matematiska vetenskaper på Chalmers tekniska högskola, Smartr – ett företag specialiserat på artificiell intelligence (AI), och IRLAB. Baserat på multidimensionella in vivo fenotypiska dosresponsprofiler skapade med IRLAB:s forskningsteknologi ISP, visas att speciellt multilayer perceptron nätverk fungerar väl för prediktion av indikation samt klassificering av läkemedelskandidater. Metodologin har också stor potential att upptäcka nya indikationer för både läkemedelskandidater och redan godkända läkemedel inom det centrala nervsystemet (CNS).

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) presenterar resultat från ett samarbete mellan institutionen för matematiska vetenskaper på Chalmers tekniska högskola, Smartr – ett företag specialiserat på artificiell intelligence (AI), och IRLAB. Baserat på multidimensionella in vivo fenotypiska dosresponsprofiler skapade med IRLAB:s forskningsteknologi ISP, visas att speciellt multilayer perceptron nätverk fungerar väl för prediktion av indikation samt klassificering av läkemedelskandidater. Metodologin har också stor potential att upptäcka nya indikationer för både läkemedelskandidater och redan godkända läkemedel inom det centrala nervsystemet (CNS).

“Denna tillämpning av AI-metodologi på vår ISP databas ger stabila resultat som stödjer användning av deep learning som ett värdefullt tillägg till de maskininlärningsmetoder vi använder i vår systembiologiska forskningsplattform ISP (Integrative Screening Process). ISP-teknologin är nyckeln till den snabba och framgångsrika utvecklingen av våra kliniska läkemedelskandidater mesdopetam och pirepemat. Att öka precisionen i vår metodologi förbättrar kvaliteten ytterligare och bidrar därmed till en ökad konkurrenskraft för IRLAB och våra läkemedelskandidater”, säger Dr. Susanna Holm Waters, MD. Ph.D., Director of Biology and Biostatistics på IRLAB.

En sammanfattning av resultaten, del av ett master-arbete i engineering mathematics & computational science, har skickats in till och accepterats av Society of Neuroscience (SfN) för presentation vid en av världens främsta konferenser inom neurovetenskap, SfN Global Connectome: A Virtual Event. .

Hitta posterpresentationen på konferensen:

Författare: K. Granbom, F. Wallner, P. Svensson, S. Holm Waters, J. Kullingsjö, N. Waters, A. Andersson

Presentationstid: Tisdag, 12 januari, 2021, kl. 16:00-16:30 CET (10:00 -10:30 EST)

Presentatör: Klara Granbom, MSc, på uppdrag av IRLAB

Presentationsnummer: P383.09

Titel: Clinical predictions in CNS drug discovery based on in vivo systems response profiles and non-linear machine learning methodology

Sessionstitel: Techniques in Neurodegenerative and Neuropsychiatric Diseases' Research

Postern kommer att efter presentationen att publiceras på IRLAB:s webbplats under ’vetenskapliga publikationer’ (https://www.irlab.se/sv/forskningsplattform/vetenskapliga-publikationer).

[mfn_after_post]