IRLAB presenterar på den vetenskapliga konferensen XIV Triennial Meeting of the International Basal Ganglia Society (IBAGS)

13 juni 2023

Göteborg, Sverige, 13 juni 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolaget kommer att hålla en posterpresentation på IBAGS XIV möte, som hålls den 13–16 juni 2023 i Stockholm. Posterpresentationen “ISP – a phenotypic and translational approach for drug discovery in basal ganglia-related disorders” presenteras av Daniel Andersson, Director of Biology på IRLAB.

[mfn_before_post]

Göteborg, Sverige, 13 juni 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolaget kommer att hålla en posterpresentation på IBAGS XIV möte, som hålls den 13–16 juni 2023 i Stockholm. Posterpresentationen “ISP – a phenotypic and translational approach for drug discovery in basal ganglia-related disorders” presenteras av Daniel Andersson, Director of Biology på IRLAB.

Posterpresentationen med titeln “ISP – a phenotypic and translational approach for drug discovery in basal ganglia-related disorders”, författades av D.R. Andersson, S. Oleszko, E. Werner, S. Waters, C. Sonesson, P. Svensson, N. Waters på IRLAB. Posterpresentationen kommer att visas under hela eventet.

IBAGS XIV möte äger rum vart tredje år och är ett stort event som samlar forskare som undersöker hjärnans basala ganglier på alla nivåer (från molekyler till beteende) såväl som neurologiska och psykiatriska sjukdomar med ursprung i basala ganglierna, inklusive Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom, tvångssyndrom, depression, schizofreni och drogberoende. På mötet deltar cirka 350–400 forskare och yrkesverksamma, globalt, som arbetar med avancerade forskningstekniker som är lämpliga för molekylära, cellulära, systemnivåundersökningar och djurbeteende.

Mer information kan hittas på mötets hemsida: https://2023.ibags.global/

[mfn_after_post]