IRLAB presenterar nya data som indikerar att mesdopetam kan förebygga dyskinesier vid Parkinsons sjukdom

11 januari 2021

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) har erhållit nya resultat från prekliniska studier som indikerar att läkemedelskandidaten mesdopetam även har potential att förebygga utvecklingen av levodopa-inducerade dyskinesier, ofrivilliga och besvärande överrörelser, vid Parkinsons sjukdom. Detta ökar den kommersiella potentialen för mesdopetam. Substansen har tidigare visat sig effektiv vid behandling av redan etablerade dyskinesier, vilket studeras ytterligare i en pågående klinisk Fas IIb/III-prövning. Resultaten från de nya prekliniska studierna kommer att presenteras vid Society for Neuroscience (SfN) Global Connectome: A Virtual Event den 11 januari 2021.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) har erhållit nya resultat från prekliniska studier som indikerar att läkemedelskandidaten mesdopetam även har potential att förebygga utvecklingen av levodopa-inducerade dyskinesier, ofrivilliga och besvärande överrörelser, vid Parkinsons sjukdom. Detta ökar den kommersiella potentialen för mesdopetam. Substansen har tidigare visat sig effektiv vid behandling av redan etablerade dyskinesier, vilket studeras ytterligare i en pågående klinisk Fas IIb/III-prövning. Resultaten från de nya prekliniska studierna kommer att presenteras vid Society for Neuroscience (SfN) Global Connectome: A Virtual Event den 11 januari 2021.

Standardbehandlingen vid Parkinsons sjukdom utgörs sedan decennier av läkemedlet levodopa som tas flera gånger dagligen. Behandlingen leder i en stor del av patienterna till en överkänslighet för levodopa, så kallad sensitisering, som är förknippad med utveckling av levodopa-inducerade dyskinesier. Dyskinesier försämrar starkt patienternas livskvalitet. Att förbygga levodopa sensitisering har därmed potential att hindra utveckling av dyskinesier.

”Dessa spännande och viktiga resultat från våra nya prekliniska studier utökar den potentiella nyttan av mesdopetam vid Parkinsons sjukdom väsentligt, eftersom vi nu ser en möjlighet att inte bara kunna behandla utan även förebygga dyskinesier. Att på så sätt kunna bromsa utvecklingen av sjukdomssymptom har länge varit ett högt eftersträvat mål inom forskningen, som hittills inte kunnat nås”, säger Nicholas Waters, vd på IRLAB.

Tidigare publicerade prekliniska data samt resultat från kliniska Fas Ib och IIa-studier visar att IRLAB:s läkemedelskandidat mesdopetam är aktiv mot levodopa-inducerade dyskinesier när dessa redan uppstått. De nya resultaten adresserar förmågan hos mesdopetam att, vid låga doser, dessutom kunna bromsa utvecklingen av levodopa sensitisering i en preklinisk försöksmodell, och därmed ha potential att även fungera som en förebyggande behandling av dyskinesier, en svår form av ofrivilliga och besvärande överrörelser.

I studien undersöktes även amantadin, den nu tillgängliga läkemedelsbehandlingen av levodopa-inducerade dyskinesier, som inte visade någon dämpning av levodopa-sensitisering. Således särskiljer sig mesdopetam från dagens tillgängliga behandling.

En sammanfattning av resultaten har granskats och accepterats av Society of Neuroscience (SfN) för presentation vid en av världens främsta konferenser inom neurovetenskap, SfN Global Connectcome: A Virtual Event.

Hitta posterpresentationen på konferensen:

Författare: P. Svenningsson, Y. Yang, S. Hjorth, S. Waters, N. Waters, P. Svensson, J. Tedroff

Presentatör: Dr Susanna Holm Waters, M.D., Ph.D., director of Biology and Biostatistics på IRLAB.

Presentationstid: Måndag 11 januari 2021 kl. 16:00-16:30 CET (10:00 -10:30 EST)

Presentationsnummer: P116.05

Titel: Mesdopetam suppresses sensitization and AIMs in the rodent unilateral 6-OHDA lesion model of Parkinson's disease

Sessionstitel: Therapeutic Strategies

Postern kommer efter presentationen att publiceras på IRLAB:s webbplats under ”vetenskapliga publikationer” (https://www.irlab.se/sv/forskningsplattform/vetenskapliga-publikationer)

[mfn_after_post]