IRLAB presenterar kliniska och prekliniska data vid AD/PD™ 2024: 18:e internationella konferensen om Alzheimers och Parkinsons sjukdomar

27 februari 2024

Göteborg den 27 februari 2024 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett företag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag att företaget kommer att presentera två abstracts på den vetenskapliga konferensen AD/PD™ 2024: 18th International Konferens om Alzheimers och Parkinsons sjukdomar och relaterade neurologiska störningar i Lissabon, Portugal, den 5-9 mars 2024.

Göteborg den 27 februari 2024 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett företag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag att företaget kommer att presentera två abstracts på den vetenskapliga konferensen AD/PD™ 2024: 18th International Konferens om Alzheimers och Parkinsons sjukdomar och relaterade neurologiska störningar i Lissabon, Portugal, den 5-9 mars 2024.

Ett accepterat abstract beskriver utformningen av Fas IIb-studien med läkemedelskandidaten pirepemat och har titeln "REACT-PD – A Randomized, Placebo-Controlled Phase IIb Trial Evaluating the Efficacy of Pirepemat on Fall Frequency in Patients with Parkinsons Disease." Detta abstract har accepterats som en posterpresentation, vilken kommer att vara tillgänglig online från kongressens början och visas på plats under fredagen den 8 mars och lördagen den 9 mars.

Ett annat accepterat abstract beskriver den prekliniska läkemedelskandidaten IRL1117 och har titeln "Preclinical in vivo characterization of IRL1117; a novel dopamine D1/D2 agonist for the treatment of Parkinson’s disease." Detta abstract har accepterats som en posterpresentation, vilken kommer att vara tillgänglig online från kongressens början och visas på plats under fredagen den 8 mars och lördagen den 9 mars.

Fler detaljer:

Abstract 1558
Titel: REACT-PD – A Randomized, Placebo-Controlled Phase IIb Trial Evaluating the Efficacy of Pirepemat on Fall Frequency in Patients with Parkinsons Disease.
Författare: Joakim Tedroff, Olivia Vu Van, Clas Sonesson, Nicholas Waters och Susanna Waters på IRLAB Therapeutics AB, Forskning & Utveckling, Göteborg, Sverige
Topic: Theme C: α-Synucleinopathies / C03.c. Drug Development, Clinical Trials: Neurotransmitter- and receptor based modulators

Abstract 1572
Titel: Preclinical in vivo characterization of IRL1117; a novel dopamine D1/D2 agonist for the treatment of Parkinson’s disease.
Författare: Daniel Andersson, Sabina Brandin, Angelica Johansson, Karin Önnheim, Kristina Möller, Li Rousk, Jenny Gunnergren, Sverker Von Unge, Nicholas Waters, Clas Sonesson, Joakim Tedroff på IRLAB Therapeutics AB, Forskning & Utveckling, Göteborg, Sverige
Topic: Theme C: α-Synucleinopathies / C02.d. Therapeutic Targets, Mechanisms for Treatment: Dopamine, Acetylcholine, neurotransmitters

För mer information om AD/PD™ 2024-kongressen, besök: https://adpd.kenes.com/