IRLAB presenterar ISP vid konferensen CNS and Neurodegenerative Targets i Boston

26 september 2018

IRLAB:s forskningsplattform, Integrative Screening Process – ISP, röner ett ökat internationellt intresse. ISP kommer att presenteras vid konferensen CNS and Neurodegenerative Targets i Boston den 26-27 september 2018.

[mfn_before_post]

IRLAB:s forskningsplattform, Integrative Screening Process – ISP, röner ett ökat internationellt intresse. ISP kommer att presenteras vid konferensen CNS and Neurodegenerative Targets i Boston den 26-27 september 2018.

IRLAB är inbjudna till konferensen och deltar med presentationen ”Evolving the Concept of Phenotypic Screening to a New Level of Data-Driven, Systems Oriented Drug Discovery”. Presentationen hålls av Peder Svensson, PhD – Director of Computational Chemistry & Biology, CIO. Mer information om ISP finns att läsa på IRLAB:s webbplats, www.irlab.se/isp-platform och i den publicerade artikeln i ACS Chemical Neuroscience, www.bit.ly/IRLAB_ACS.

Konferensen syftar till att belysa de senaste forskningsverktygen och -plattformarna som driver dagens strategier för upptäckt av nya läkemedel för behandling av hjärnans sjukdomar. Mer information finns att läsa på konferensens webbplats, www.discoverytarget.com/CNS-Neurodegenerative-Targets.

[mfn_after_post]

Dokument & Länkar