IRLAB och McQuade Center for Strategic Research and Development ingår avtal för utvärdering av IRLAB:s neuropsykiatriska program IRL757 och IRL942

16 maj 2023

Göteborg, Sverige, 16 maj 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolaget ingått ett avtal med McQuade Center for Strategic Research and Development, LLC (MSRD), en del av det globala läkemedelsföretaget Otsuka. Avtalet ger MSRD en exklusiv rätt att utvärdera de neuropsykiatriska substanserna IRL757 och IRL942.

[mfn_before_post]

ENDAST AVSETT FÖR EUROPEISK MEDICINSK FACKPRESS OCH EUROPEISK FINANSIELL MEDIA

Göteborg, Sverige, 16 maj 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolaget ingått ett avtal med McQuade Center for Strategic Research and Development, LLC (MSRD), en del av det globala läkemedelsföretaget Otsuka. Avtalet ger MSRD en exklusiv rätt att utvärdera de neuropsykiatriska substanserna IRL757 och IRL942.

MSRD, som identifierar och stöder tidiga utvecklingsprogram som kan förändra behandlingen av psykisk sjukdom och njursjukdomar, får exklusiv rättighet att utvärdera och göra en vetenskaplig granskning av substanserna i utbyte mot en förskottsbetalning till IRLAB. MSRD och IRLAB kan, efter utvärderingen, komma överens om att utvidga aktiviteterna till ett samarbete för att fortsätta utveckla substanserna till läkemedel.

Gunnar Olsson, vd, IRLAB, kommenterade, ”Det finns ett ökande intresse från läkemedelsindustrin för våra utvecklingsprogram. Detta är mycket motiverande eftersom det är en extern validering av vår förmåga att utveckla konkurrenskraftiga program med attraktiv marknadspotential. MSRD, som är en del av Otsuka, har följt oss och de prekliniska kandidaterna under en tid, och vi har blivit imponerade av deras engagemang för utveckling av nya behandlingar för neuropsykiatriska sjukdomar som kan förbättra tillvaron för patienter. Vi ser fram emot de kommande månaderna med ytterligare diskussioner med MSRD angående ett potentiellt FoU-samarbete för våra neuropsykiatriska program”.

[mfn_after_post]