IRLAB: Oberoende forskare bekräftar läkemedelskandidaten mesdopetams verkningsmekanism

25 mars 2021

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att oberoende forskare har bekräftat att dopamin D3-receptorn (D3R) är en mycket lovande målmolekyl för läkemedel med terapeutisk potential vid levodopa-inducerade dyskinesier, speciellt när receptorns unika signaleringsegenskaper beaktas. IRLAB:s mesdopetam är nu den längst utvecklade D3R-antagonisten i den globala neurologiska pipelinen. I den vetenskapliga artikeln används mesdopetam som exempel på en substans som kan komma att förändra behandling av ett antal sjukdomar som kännetecknas av avvikande D3R-aktivitet. Artikeln publicerades i den vetenskapliga tidskiften Biomedicines i mars 2021.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att oberoende forskare har bekräftat att dopamin D3-receptorn (D3R) är en mycket lovande målmolekyl för läkemedel med terapeutisk potential vid levodopa-inducerade dyskinesier, speciellt när receptorns unika signaleringsegenskaper beaktas. IRLAB:s mesdopetam är nu den längst utvecklade D3R-antagonisten i den globala neurologiska pipelinen. I den vetenskapliga artikeln används mesdopetam som exempel på en substans som kan komma att förändra behandling av ett antal sjukdomar som kännetecknas av avvikande D3R-aktivitet. Artikeln publicerades i den vetenskapliga tidskiften Biomedicines i mars 2021.

”Författarna av denna artikel använder mesdopetam som exempel på en ny lovande läkemedelskandidat som riktar sig mot D3 receptorn”, säger Nicholas Waters, VD på IRLAB. ”Det är fantastiskt att se att mesdopetam och vår forskning har väckt sådant intresse och som utmärker mesdopetams unika verkningsmekanism inriktad på D3R. Upptäckten av mesdopetam och dess helt nya mekanism illustrerar effektiviteten av vår systembiologiska forskningsplattform, ISP”.

Mesdopetam, en ”first in class”-substans, är under utveckling för behandling av levodopa-inducerade dyskinesier vid Parkinsons sjukdom (PD-LIDs) och psykoser vid Parkinsons sjukdom (PD-P). För närvarande genomförs en internationell Fas IIb/III PD-LIDs studie. Den bredare potentialen för mesdopetam inom neurologiska sjukdomar inkluderar förebyggande av PD-LIDs och av och tardiv dyskinesi (TD). Tardiv dyskinesi är en komplikation i patienter som är kronisk exponerade till antipsykotika och är associerat med uppreglerad D3R i hjärnan. Globalt är mer än 3 miljoner patienter är drabbade och ett stort behov av nya behandlingar föreligger.

Vetenskapliga artikeln: Lanza, K.; Bishop, C. Dopamine D3 Receptor Plasticity in Parkinson’s Disease and L-DOPA-Induced Dyskinesia. Biomedicines 2021, 9, 314. https://doi.org/10.3390/biomedicines9030314.

[mfn_after_post]

Dokument & Länkar