IRLAB nominerar IRL1117 till läkemedelskandidat från P003-projektet för att utveckla en innovativ ny behandling för Parkinsons sjukdom

12 januari 2023

Göteborg, Sverige, 12 januari 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag att en läkemedelskandidat har nominerats i forskningsprojektet P003. Läkemedelskandidaten IRL1117 kommer att utvecklas som en oral behandling för grundsymtomen av Parkinson, att tas en gång om dagen, utan att orsaka de besvärliga komplikationer som dagens standardbehandling med levodopa ger upphov till. Utvecklingen mot kliniska studier har påbörjats och Fas I-studier med IRL1117 förväntas starta under 2024.

[mfn_before_post]

Göteborg, Sverige, 12 januari 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag att en läkemedelskandidat har nominerats i forskningsprojektet P003. Läkemedelskandidaten IRL1117 kommer att utvecklas som en oral behandling för grundsymtomen av Parkinson, att tas en gång om dagen, utan att orsaka de besvärliga komplikationer som dagens standardbehandling med levodopa ger upphov till. Utvecklingen mot kliniska studier har påbörjats och Fas I-studier med IRL1117 förväntas starta under 2024.

”IRL1117 är en oralt tillgänglig och potent dopamin D1- och D2-receptoragonist som i prekliniska studier har visat snabbt tillslag och mer än 10 timmar av bibehållen effekt. Detta står i skarp kontrast till den snabbt övergående effekten hos dagens Parkinsonbehandlingar, vilket indikerar att IRL1117 kan komma att bli en betydande förbättring av behandlingen vid Parkinson. Vi ser redan i den tidiga prekliniska utvecklingen en enorm potential i IRL1117 och dess uppföljningssubstanser och ser fram emot att lära oss mer om IRL1117:s effekt- och säkerhetsprofil under utvecklingen mot kliniska studier”, säger Nicholas Waters, EVP och Head of R&D, IRLAB.

Personer med Parkinsons sjukdom ordineras idag anti-Parkinsonbehandlingen levodopa som behandlar sjukdomens grundsymtom tremor, stelhet och långsamma rörelser. Levodopa har utgjort standardbehandlingen vid Parkinson sedan 1960-talet och är för närvarande den enda medicinen som ger symtomatisk lindring av sjukdomen under hela dess progression. Levodopa har dock betydande behandlingsrelaterade begränsningar, särskilt den korta verkningstiden samt förekomsten av behandlingsrelaterade komplikationer i form av överdrivna ofrivilliga rörelser (dyskinesier, PD-LIDs). I jämförelse med en levodopabehandling skiljer sig IRL1117 betydligt eftersom den är oralt tillgängligt, potent och uppvisar en långvarig anti-Parkinson effekt utan att inducera de besvärande komplikationerna under långtidsbehandling.

”Vi är mycket entusiastiska över P003-projektet. En läkemedelskandidat från projektet kan, efter framgångsrik klinisk utveckling, komma att bli ett viktigt läkemedel för behandling av grundsymtomen vid Parkinson och har potential att helt förändra behandlingsparadigmet för sjukdomen”, säger Richard Godfrey, VD, IRLAB.

Mer information om IRL1117 kommer att kommuniceras i takt med den kliniska utvecklingen.

[mfn_after_post]