IRLAB meddelar förändring av aktiekapital och antal aktier efter registrerad riktad emission

29 januari 2021

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att antalet aktier och röster har förändrats med anledning av den riktade emission (”Nyemissionen”) som beslutades av styrelsen i december 2020.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att antalet aktier och röster har förändrats med anledning av den riktade emission (”Nyemissionen”) som beslutades av styrelsen i december 2020.

Genom registreringen av Nyemissionen har antalet aktier av serie B samt antalet röster i IRLAB ökat med 3 250 000 aktier och röster. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 51 748 406 röster och aktier, varav 51 668 630 aktier är av serie A och 79 776 aktier är av serie B. Både aktier av serie A och av serie B berättigar till en röst. 

Informationen är sådan information som IRLAB Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-29 19:00 CET.

[mfn_after_post]