IRLAB meddelar att styrelseledamot lämnar bolagets styrelse

21 februari 2023

Göteborg, Sverige, 21 februari 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag att An van Es-Johansson har valt att lämna bolagets styrelse på egen begäran.

[mfn_before_post]

Göteborg, Sverige, 21 februari 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag att An van Es-Johansson har valt att lämna bolagets styrelse på egen begäran.

Enligt IRLAB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter. Efter att An van Es-Johansson har lämnat kommer styrelsen att bestå av fem (5) ledamöter och uppfyller därmed fortsatt kraven i bolagsordningen fram till och med den ordinarie bolagsstämman i juni 2023, då en ny styrelse skall utses.
 
”Jag vill rikta ett tack till An för hennes insatser under det gångna året”, sade Carola Lemne, styrelseordförande i IRLAB.

[mfn_after_post]