IRLAB meddelar att aktieanalysföretaget Edison påbörjar bevakning av bolaget

2 juni 2021

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att aktieanalysföretaget Edison Investment Research har fått i uppdrag av IRLAB att producera regelbundna, fördjupade analyser om bolaget. Avsikten är att öka synlighet av IRLAB och göra det möjligt för investerare och intressenter att utveckla en bättre förståelse för verksamheten.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att aktieanalysföretaget Edison Investment Research har fått i uppdrag av IRLAB att producera regelbundna, fördjupade analyser om bolaget. Avsikten är att öka synlighet av IRLAB och göra det möjligt för investerare och intressenter att utveckla en bättre förståelse för verksamheten.

Edisons analyser är tillgängliga utan kostnad för alla investerare och institutioner över hela världen. Edisons analyser av IRLAB kommer att finnas tillgängliga på IRLAB:s webbplats, www.irlab.se, och på Edisons webbplats, www.edisongroup.com/company/irlab-therapeutics.

”Det är viktigt att investerare får möjlighet att ta del av flera olika perspektiv på IRLAB:s verksamhet och aktiens värdepotential. Att anlita Edison är ett led i vår strävan att öka analystäckningen av bolaget och kommer att följas av analystäckning från fler banker och analytiker framöver”, sade Viktor Siewertz, CFO på IRLAB.

[mfn_after_post]