IRLAB kommenterar uppgifter i Ipsens Universella registreringsdokument 2022 och mesdopetams fortsatta utveckling

3 maj 2023

Göteborg, Sverige, 3 maj 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett företag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag att IRLAB har fått kännedom om att Ipsens Universella registreringsdokument 2022, publicerat den 6 april 2023, innehåller felaktiga uppgifter om att utvecklings- och kommersialiseringsrättigheterna för mesdopetam har överförts tillbaka till IRLAB. Detta är inte korrekt. Samarbetsdiskussioner om mesdopetams fortsatta utvecklingsväg pågår.

[mfn_before_post]

Göteborg, Sverige, 3 maj 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett företag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag att IRLAB har fått kännedom om att Ipsens Universella registreringsdokument 2022, publicerat den 6 april 2023, innehåller felaktiga uppgifter om att utvecklings- och kommersialiseringsrättigheterna för mesdopetam har överförts tillbaka till IRLAB. Detta är inte korrekt. Samarbetsdiskussioner om mesdopetams fortsatta utvecklingsväg pågår.

I dokumentet framkommer att rättigheterna att utveckla och kommersialisera mesdopetam har återförts till IRLAB. IRLAB har inte mottagit någon sådan uppsägning av licensavtalet eller något återlämnande av mesdopetam projektet. IRLAB har informerats om att Ipsen kommer att göra en rättelse.

Efter en kontakt från Ipsen, den 1 maj 2023, initierades en diskussion med IRLAB för att ömsesidigt komma överens om den bästa vägen framåt för att säkerställa att mesdopetam programmet ges bästa möjligheter att nå registrering och att säkerställa att mesdopetam kan göras tillgängligt för alla personer som lever med Parkinsons sjukdom.

IRLAB och IRLABs regulatoriska och kommersiella rådgivare har en stark tro på den kliniska och kommersiella potentialen för mesdopetam. Efter de avslutade Fas I och Fas II studie-programmen, kombinerat med Ipsens Fas III-förberedande aktiviteter, inkluderande genomförande av regulatoriska farmakokinetiska studier i Fas I, tillverkning av läkemedelssubstans och läkemedelsprodukt, är IRLAB:s bedömning att mesdopetam kommer att vara redo för Fas III.

[mfn_after_post]