IRLAB ingår samarbetsavtal för den vidare utvecklingen av IRL757 till en ny behandling för apati

7 maj 2024

Göteborg, den 7 maj, 2024 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett företag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag att ett samarbetsavtal ingåtts mellan IRLAB och McQuade Center for Strategic Research and Development, LLC ( MSRD), en del av det globala läkemedelsföretaget Otsuka. IRLAB och MSRD kommer att samarbeta exklusivt till och med klinisk Proof-of-Concept i utvecklingen av IRLAB:s läkemedelskandidat IRL757 för behandling av apati vid Parkinsons och andra neurologiska sjukdomstillstånd.

ENDAST AVSETT FÖR EUROPEISK MEDICINSK FACKPRESS OCH EUROPEISK FINANSIELL MEDIA

Göteborg, den 7 maj, 2024 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett företag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag att ett samarbetsavtal ingåtts mellan IRLAB och McQuade Center for Strategic Research and Development, LLC ( MSRD), en del av det globala läkemedelsföretaget Otsuka. IRLAB och MSRD kommer att samarbeta exklusivt till och med klinisk Proof-of-Concept i utvecklingen av IRLAB:s läkemedelskandidat IRL757 för behandling av apati vid Parkinsons och andra neurologiska sjukdomstillstånd.

MSRD, som identifierar och stödjer tidiga utvecklingsprogram som kan förändra behandlingen av psykisk sjukdom och njursjukdomar, kommer att samarbeta exklusivt med IRLAB i utvecklingen av IRLAB:s läkemedelskandidat IRL757 genom att genomföra vissa kliniska studier. Samarbetet syftar till att omfatta förberedelserna för och genomförandet av en säkerhets- och effektsignalstudie vid Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom. IRLAB initierar nu den första kliniska Fas I-studien med IRL757, finansierad av The Michael J. Fox Foundation, där studien förväntas påbörjas under det andra kvartalet 2024.

Under samarbetet kommer IRLAB att få USD 3m i up-frontbetalning och upp till ytterligare USD 5,5m under förutsättning att vissa utvecklingsmilstolpar uppnås. MSRD kommer också att finansiera alla läkemedelsutvecklingsaktiviteter under avtalets löptid, med undantag för Fas I-studien, vilken finansieras av The Michael J. Fox Foundation.

Enligt villkoren i samarbetsavtalet har MSRD möjlighet att utöka samarbetet när vissa händelser inträffat, dock först efter förhandlingar avseende ett nytt avtal. MSRD kan också, om parterna väljer att inte utöka samarbetet, under vissa omständigheter erhålla royalty uppgående till en låg ensiffrig procentsats.

"MSRD stödjer och identifierar tidiga utvecklingsprojekt som kan förändra landskapet för hur man behandlar psykisk ohälsa i framtiden. Vi är glada över att samarbeta med IRLAB Therapeutics i utvecklingen av IRL757, en innovativ läkemedelskandidat, designad för att möta behovet av en behandling för apati vid neurologisk sjukdom”, säger Robert McQuade, Ph.D., President, MSRD.

"Vi är glada över samarbetet med MSRD och Otsuka, som kommer att bidra med sin omfattande erfarenhet och kompetens i utvecklingen av denna innovativa behandling av apati hos personer som lever med neurologiska sjukdomar. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av IRL757 tillsammans med MSRD och Otsuka till och med kliniskt Proof-of-Concept”, säger Gunnar Olsson, VD, IRLAB.