IRLAB har informerats om att Ekobrottsmyndigheten lagt ned förundersökning

21 december 2022

Göteborg, Sverige, 21 december 2022 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) har informerats om att Ekobrottsmyndigheten lagt ned förundersökningen rörande misstänkt insiderhandel i bolagets aktie under 2021. IRLAB har bistått berörda myndigheter fullt ut i deras arbete.

[mfn_before_post]

Göteborg, Sverige, 21 december 2022 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) har informerats om att Ekobrottsmyndigheten lagt ned förundersökningen rörande misstänkt insiderhandel i bolagets aktie under 2021. IRLAB har bistått berörda myndigheter fullt ut i deras arbete.

Ingen anställd, person i ledningsgruppen eller styrelseledamot i IRLAB har, såvitt bolaget känner till, delgetts några misstankar om brott. Bolaget har ingen ytterligare information. Frågor rörande förundersökningen hänvisas till Ekobrottsmyndigheten.

[mfn_after_post]