IRLAB har erhållit godkännande från Läkemedelsverket att genomföra en Fas I-studie med läkemedelskandidaten IRL757

6 maj 2024

Göteborg den 6 maj 2024 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) – ett företag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar av Parkinsons sjukdom – meddelar idag att Läkemedelsverket har godkänt initieringen av en klinisk Fas I-studie med läkemedelskandidaten IRL757. IRL757 utvecklas till en behandling för att motverka apati – ett tillstånd som försämrar livskvaliteten för miljontals personer med Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och andra CNS-sjukdomar. Fas I-studien är fullt finansierad av världens största icke-vinstdrivande finansiär av Parkinsonforskning, The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research.

Göteborg den 6 maj 2024 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) – ett företag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar av Parkinsons sjukdom – meddelar idag att Läkemedelsverket har godkänt initieringen av en klinisk Fas I-studie med läkemedelskandidaten IRL757. IRL757 utvecklas till en behandling för att motverka apati – ett tillstånd som försämrar livskvaliteten för miljontals personer med Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och andra CNS-sjukdomar. Fas I-studien är fullt finansierad av världens största icke-vinstdrivande finansiär av Parkinsonforskning, The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research.

"Efter det positiva beskedet från den svenska läkemedelsmyndigheten ser vi nu fram emot att inom kort starta den första kliniska studien av vår läkemedelskandidat IRL757. Det omfattande forskningsstöd som vi beviljats från The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research visar att världsledande externa bedömare delar vår tilltro till potentialen hos IRL757 att motverka apati, som idag saknar behandling och drabbar miljontals patienter med neurodegenerativa sjukdomar och deras närstående", säger dr Joakim Tedroff, Chief Medical Officer, IRLAB.

Personer som drabbas av apati präglas av likgiltighet, uppgivenhet och reagerar sällan på vad som händer i omvärlden. Tillståndet innebär ofta en betydande funktionsnedsättning och drabbar en stor andel av de personer som lever med Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och andra sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet. I nuläget finns inga läkemedel riktade mot apati på marknaden.

IRLAB:s läkemedelskandidat IRL757 har visat positiv effekt i flera prekliniska modeller för kognitiv funktion, inklusive förbättrad motivation. Effekten antas vara associerad med läkemedelskandidatens unika förmåga att motverka störningar i den nervsignalering som sker mellan hjärnbarken och djupare liggande hjärndelar och som tros vara orsaken till uppkomsten av apati vid en rad neurologiska sjukdomar.

Fas 1-studien består av två delar och syftar till att dokumentera säkerheten, tolerabiliteten samt de farmakokinetiska egenskaperna av IRL757 i friska individer. I den första delstudien administreras stigande doser av läkemedelskandidaten (Single Ascending Dose, SAD) och i den andra delen ges upprepade och stigande doser (Multiple Ascending Dose, MAD). Dessutom kommer eventuell påverkan av samtidigt födointag att dokumenteras. Studien förväntas vara genomförd i sin helhet före utgången av 2024 och top line-resultaten beräknas kunna presenteras under första kvartalet 2025.

The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research (MJFF) har beviljat ett anslag om drygt 20 miljoner SEK för genomförandet av denna första kliniska Fas 1-studie av IRL757. MJFF är världens största icke-vinstdrivande finansiär av forskning kring Parkinsons sjukdom och organisationens stöd till IRL757 innebär en stark extern validering av projektets potential.