IRLAB har aktiverat alla 38 kliniker i Fas IIb-studien med pirepemat som syftar att förbättra balans och minska fall vid Parkinsons sjukdom

31 maj 2023

Göteborg, Sverige, 31 maj 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att alla deltagande kliniker i Fas IIb-studien med pirepemat (IRL752) är aktiverade och rekryterar patienter. Studien genomförs vid 38 kliniker i sex europeiska länder. Pirepemat har potential att bli den första behandlingen i en ny klass av läkemedel utformade för att förbättra balans samt minska fall och fallskador hos personer som lever med Parkinsons sjukdom.

[mfn_before_post]

Göteborg, Sverige, 31 maj 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att alla deltagande kliniker i Fas IIb-studien med pirepemat (IRL752) är aktiverade och rekryterar patienter. Studien genomförs vid 38 kliniker i sex europeiska länder. Pirepemat har potential att bli den första behandlingen i en ny klass av läkemedel utformade för att förbättra balans samt minska fall och fallskador hos personer som lever med Parkinsons sjukdom.

Fas IIb-studien med pirepemat är en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie med syftet att utvärdera effekten av pirepemat på fallfrekvens, postural dysfunktion, kognitiv funktion, symtom av Parkinsons sjukdom samt säkerhet och tolerabilitet hos personer med Parkinsons sjukdom. Studien är aktiv vid 38 kliniker i Frankrike, Polen, Nederländerna, Spanien, Sverige och Tyskland. Rekrytering av patienter förväntas att vara slutförd i slutet av 2023 och följs av en tre månader lång behandlingsperiod, uppföljningsbesök, hantering av data samt låsning av databasen. Top line-resultat förväntas fortsatt kunna presenteras under H1 2024.

”Vi gör goda framsteg med Fas IIb-studien av pirepemat och tror på en stadig rekryteringstakt den närmsta tiden eftersom studien nu helt är i gång. Jag är särskilt nöjd med att professor Bastiaan Bloem, en av världens ledande experter på nedsatt balans och fall vid Parkinsons sjukdom och prövare i vår studie, påbörjar rekrytering vid den nyligen aktiverade kliniken i Nederländerna. Han är en framträdande röst inom Parkinsonområdet med ett djupt engagemang för att hitta en lösning på problemet med fall hos personer som lever med Parkinsons sjukdom”, säger Joakim Tedroff, CMO på IRLAB.

”Fall är en allvarlig konsekvens av Parkinsons sjukdom och medför ofta svåra komplikationer där frakturer, nedsatt rörlighet och försämrad livskvalitet är några av de mest besvärande”, kommenterade Nicholas Waters, EVP och Head of R&D. ”Det finns för närvarande inga tillgängliga behandlingar trots det stora medicinska behovet där nästan hälften av alla personer med Parkinsons sjukdom faller regelbundet. Vi tror att pirepemat har potential att vara livsförändrande för de personer som lever med Parkinsons sjukdom och deras familjer”.

Mer information kommer att delges allt eftersom studien pågår, ytterligare information om Fas IIb-studien kan hittas på EudraCT: 2019-002627-16 och clinicaltrials.gov: NCT05258071.

För mer information:
Nicholas Waters, EVP och Head of R&D
Tel: +46 730 75 77 01
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Joakim Tedroff, Chief Medical Officer (CMO)
Tel: +46 707 60 16 91
E-post: joakim.tedroff@irlab.se

Om IRLAB
IRLAB upptäcker och utvecklar en portfölj av transformativa behandlingar för alla stadier av Parkinsons sjukdom. Bolaget har sitt ursprung i Nobelpristagaren Prof. Arvid Carlssons forskargrupp och upptäckten av ett samband mellan hjärnans signalsubstanser och CNS-störningar. Mesdopetam (IRL790), under utveckling för behandling av levodopa-inducerade dyskinesier, är bolagets mest avancerade program och licensierades till Ipsen år 2021. En andra kandidat, pirepemat (IRL752), befinner sig för närvarande i Fas IIb, och utvärderas för sin effekt på balans och fallfrekvens vid Parkinson. Dessutom utvecklar bolaget även de tre prekliniska programmen IRL942, IRL757 och IRL1117 mot Fas I-studier. Pipelinen drivs av IRLAB:s egenutvecklade systembiologibaserade forskningsplattform Integrative Screening Process (ISP). IRLAB har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IRLAB A). För mer information, besök www.irlab.se.

[mfn_after_post]