IRLAB förstärker likviditeten med en lånefacilitet om upp till 55 MSEK som förlänger bolagets finansiella runway och ökar affärsmöjligheterna

22 december 2023

Göteborg, Sverige, 22 december 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolaget har ingått ett låneavtal om upp till 55 miljoner SEK utställt av Formue Nord Fokus A/S.

Göteborg, Sverige, 22 december 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolaget har ingått ett låneavtal om upp till 55 miljoner SEK utställt av Formue Nord Fokus A/S.

Bakgrund och motivering för lånet
IRLAB har en världsledande portfölj av läkemedelskandidater med mål att förändra livet för personer som lever med Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar. Portföljen har utvecklats ytterst väl under det senaste året och omfattar flera potentiellt transformativa och värdeskapande möjligheter under de kommande 12–18 månaderna. Detta tillskott av likviditet ökar IRLAB:s förmåga att stärka bolagets utvecklingsprojekt och de pågående affärsutvecklingsaktiviteterna för att kunna ingå sunda avtal med licenstagare, partners och andra samarbetspartners för läkemedelskandidaterna i portföljen.

"Vi står inför flera värdeskapande milstolpar i vår portfölj under de kommande 12–18 månaderna. För att kunna kapitalisera på dessa möjligheter är ökad likviditet avgörande. Lånet är därför en rationell, viktig och integrerad del av IRLAB:s strategi att ha en kapitalstruktur som ökar aktieägarvärdet samtidigt som man beaktar företagets nuvarande risknivå. Vi är också nöjda över att kunna presentera en finansieringslösning med begränsad utspädning för våra aktieägare", sade Viktor Siewertz, CFO, IRLAB.

"Detta är en finansieringslösning som kommer att ge bolaget en förlängd ekonomisk uthållighet för att möjliggöra för oss att vara bättre positionerade i de pågående diskussionerna med potentiella partners för våra utvecklingsprogram", sade Gunnar Olsson, VD, IRLAB.

Lånevillkor
Lånet uppgår till totalt upp till 55 miljoner SEK och är uppdelat i två trancher. Första utbetalningen om 30 miljoner SEK sker vid signering av låneavtalet och den andra utbetalningen, 25 miljoner SEK, kan göras när IRLAB så väljer, dock endast mellan den 22 maj och den 22 augusti 2024 och under förutsättning att IRLAB:s börsvärde vid det tillfället överstiger 550 miljoner SEK. Lånet förfaller till betalning den 22 maj 2025. Långivaren har rätt att konvertera 10 miljoner SEK av lånet till en aktiekurs som uppgår till 130 procent av ett volymvägt medelvärde under de 10 handelsdagar som föregår datumet för undertecknande av låneavtalet. Lånet är föremål för en uppläggningsavgift om 5 procent av faciliteten och löper med en årlig ränta om STIBOR 3M + 10 procentenheter av lånat belopp och ska betalas vid slutet av varje kalenderkvartal. IRLAB har möjlighet att återbetala lånet före löptidens utgång utan ytterligare kostnader. Styrelsen och bolaget har bedömt lånevillkoren som marknadsmässiga och att upptagandet av lånet ligger i såväl bolagets som dess aktieägares bästa intresse.