IRLAB förlänger VD:s förordnande

27 december 2023

Göteborg, Sverige, 27 december 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att förordnandet för bolagets VD Gunnar Olsson har förlängts.

Göteborg, Sverige, 27 december 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att förordnandet för bolagets VD Gunnar Olsson har förlängts.

Styrelsen har kommit överens med bolagets VD, Gunnar Olsson, att förlänga hans förordnade. Avtalet har kort uppsägningstid och ger ingen rätt till ersättning vid anställningens avslutande. En process för att ersätta honom pågår.

För mer information
Carola Lemne, styrelseordförande
E-mail: carola.lemne@irlab.se

Om IRLAB
IRLAB upptäcker och utvecklar en portfölj av transformativa behandlingar för alla stadier av Parkinsons sjukdom. Bolaget har sitt ursprung i Nobelpristagaren Prof. Arvid Carlssons forskargrupp och upptäckten av ett samband mellan hjärnans signalsubstanser och CNS-störningar. Mesdopetam (IRL790), under utveckling för behandling av levodopa-inducerade dyskinesier, har slutfört Fas IIb och är i förberedelse för Fas III. Pirepemat (IRL752), befinner sig för närvarande i Fas IIb, och utvärderas för sin effekt på balans och fallfrekvens vid Parkinson. Dessutom utvecklar bolaget även de tre prekliniska programmen IRL942, IRL757 och IRL1117 mot Fas I-studier. Pipelinen drivs av IRLAB:s egenutvecklade systembiologibaserade forskningsplattform Integrative Screening Process (ISP). IRLAB har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IRLAB A). För mer information, besök www.irlab.se.