IRLAB förbereder notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

17 maj 2018

IRLAB Therapeutics AB:s styrelse har beslutat att utvärdera förutsättningarna för att notera bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista.

[mfn_before_post]

IRLAB Therapeutics AB:s styrelse har beslutat att utvärdera förutsättningarna för att notera bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista.

IRLAB:s aktier handlas sedan den 28 februari 2017 på Nasdaq Stockholm First North Premier. Styrelsen bedömer att en notering på huvudlistan förbättrar bolagets möjligheter att utvecklas.

[mfn_after_post]

Dokument & Länkar