IRLAB får tillstånd att genomföra Fas II-studie med IRL790 i Storbritannien

15 november 2017

IRLAB Therapeutics AB har fått tillstånd från den brittiska läkemedelsmyndigheten (MHRA) att genomföra en Fas II-studie med läkemedelskandidaten IRL790, som utvecklas för behandling av dyskinesier (LIDs) och psykoser vid Parkinsons sjukdom.

[mfn_before_post]

IRLAB Therapeutics AB har fått tillstånd från den brittiska läkemedelsmyndigheten (MHRA) att genomföra en Fas II-studie med läkemedelskandidaten IRL790, som utvecklas för behandling av dyskinesier (LIDs) och psykoser vid Parkinsons sjukdom.

Effekt av behandling med IRL790 i denna Fas II-studie kommer att bedömas med den av myndigheter accepterade skalan för mätning av dyskinesier, UDysRS (Unified Dyskinesia Rating Scale). Studien som avser att inkludera upp till 74 patienter genomförs på ett antal kliniker i Storbritannien och beräknas vara genomförd i Q3 2018.

Denna Fas II-studie är baserad på, och avser bekräfta, de positiva resultaten från Fas Ib-studien med IRL790 vid avancerad Parkinsons sjukdom som rapporterades i maj 2017.

”Det är tillfredsställande att den planerade studien med IRL790 snabbt blivit godkänd av MHRA. Vi har också mött ett stort intresse från kliniker som vill delta i studien och ser fram emot att samarbeta med våra brittiska kollegor som har stor erfarenhet av att genomföra kliniska studier”, säger Dr Joakim Tedroff, IRLAB:s medicinska chef (CMO).

”Tillståndet från MHRA innebär att IRLAB på kort tid fått sin plattform och teknologi validerad av ytterligare en oberoende läkemedelsmyndighet. Detta stärker bilden av IRLAB:s förmåga att generera robusta. internationella projekt av hög kvalitet enligt tidplan och till planerad kostnad”, säger Dr Nicholas Waters, VD.

Om IRL790

IRL790 är framtagen för behandling av ofrivilliga överrörelser till följd av behandling med levodopa (L-dopa), så kallade PD-LIDs, och psykoser vid Parkinsons sjukdom (PD-P). IRL790 har i de prekliniska djurstudier minskat de ofrivilliga överrörelser som uppstår efter en tids behandling med L-dopa. Effekten på LIDS sågs även i den anförda Fas Ib studien. IRL790 har dessutom, i djurstudier, uppvisat antipsykotiska effekter. Bolaget anser att IRL790 därmed har möjlighet att samtidigt behandla flera symtom vid Parkinsons sjukdom.

[mfn_after_post]

Dokument & Länkar