IRLAB får finansiering från The Michael J. Fox Foundation för utveckling av IRL757 för behandling av apati

21 december 2023

Göteborg, Sverige, 21 december 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolaget har ingått ett avtal med The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research (MJFF) som ger IRLAB finansiering på mer än 2 miljoner USD (mer än 20 miljoner SEK). Dessutom erbjuder MJFF stöd och tillgång till ledande expertis med omfattande erfarenhet inom Parkinsons sjukdom. Medlen kommer att användas för att genomföra den första kliniska läkemedelsprövningen, en Fas I-studie, med IRL757, en läkemedelskandidat under utveckling till en behandling av apati. En effektiv behandling av apati, både vid Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar, kan förändra livet för de miljontals människor som idag saknar en effektiv behandling.

Göteborg, Sverige, 21 december 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolaget har ingått ett avtal med The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research (MJFF) som ger IRLAB finansiering på mer än 2 miljoner USD (mer än 20 miljoner SEK). Dessutom erbjuder MJFF stöd och tillgång till ledande expertis med omfattande erfarenhet inom Parkinsons sjukdom. Medlen kommer att användas för att genomföra den första kliniska läkemedelsprövningen, en Fas I-studie, med IRL757, en läkemedelskandidat under utveckling till en behandling av apati. En effektiv behandling av apati, både vid Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar, kan förändra livet för de miljontals människor som idag saknar en effektiv behandling.

Finansieringen tilldelades under MJFF:s program "Parkinson’s disease Therapeutics Pipeline Program". Detta program syftar till att främja preklinisk och klinisk utveckling av nya lovande behandlingar för medicinska behov hos personer med Parkinsons sjukdom. Programmet är inrättat för att gynna läkemedel med tydlig potential att förebygga, stoppa eller fördröja sjukdomsprogressionen eller minska bördan av dagliga symtom.

"The Michael J. Fox Foundation söker alltid efter sätt att adressera de medicinska behoven hos personer med Parkinson. IRLAB:s nya tillvägagångssätt för att behandla apati har potential att behandla ett svårt symptom för personer drabbade av Parkinson – både patienter och familjer – och erbjuda lindring där det för närvarande är svårt att hitta. Vi ser fram emot att se denna forskning fortskrida", sade Catherine Kopil, PhD, Senior Vice President of Clinical Research, MJFF.

"Vi är tacksamma för The Michael J. Fox Foundations erkännande av vårt arbete och deras generösa stöd. Vi ser denna finansiering som ett uttryck för deras förtroende för vår innovativa strategi att tackla stora medicinska behov, inklusive apati, vid Parkinsons sjukdom. Med stöd från MJFF är vi positionerade att ta IRL757 genom en avgörande Fas I-studie. Det är mycket stimulerande att ha stöd från den högt ansedda organisationen MJFF”, sade Gunnar Olsson, VD, IRLAB.

The Michael J. Fox Foundation (MJFF) är världens största ideella finansiär av Parkinson-forskning och är dedikerad till att påskynda ett botemedel mot Parkinsons sjukdom och förbättrade terapier för de som lever med tillståndet idag. Stiftelsen strävar efter att nå sina mål genom en aggressiv finansiering av starkt forskningsinriktade program i kombination med aktivt globalt engagemang av forskare, Parkinsonpatienter, affärsledare, deltagare i kliniska studier, donatorer och volontärer.

Läkemedelskandidaten IRL757 har genomgått alla prekliniska studier och utvecklingsarbete som krävs för att starta Fas I. Arbetet med ansökan till regulatoriska myndigheter för att starta den kliniska studien pågår. Mer information kommer att delges allteftersom programmet framskrider.