IRLAB erhåller tillstånd från finska läkemedelsverket

5 oktober 2017

IRLAB Therapeutics AB har nu även erhållit finska läkemedelsverkets (FIMEA) och etiska kommitténs vid Universitetssjukhuset i Turkku tillstånd att genomföra Fas II-studien med läkemedelskandidaten IRL752 i Finland. Den 25 augusti 2017 meddelade IRLAB att bolaget fått tillstånd från svenska Läkemedelsverket att starta studien i Sverige.

[mfn_before_post]

IRLAB Therapeutics AB har nu även erhållit finska läkemedelsverkets (FIMEA) och etiska kommitténs vid Universitetssjukhuset i Turkku tillstånd att genomföra Fas II-studien med läkemedelskandidaten IRL752 i Finland. Den 25 augusti 2017 meddelade IRLAB att bolaget fått tillstånd från svenska Läkemedelsverket att starta studien i Sverige.

”Det är mycket tillfredställande att ännu en läkemedelsmyndighet har granskat vår läkemedelskandidat IRL752, och givit sitt tillstånd till klinisk prövning. Att vi nu kan rekrytera patienter även i Finland innebär att studien förstärks med erfarna finska experter med lång erfarenhet från behandling av Parkinsons sjukdom”, säger Joakim Tedroff, IRLAB:s medicinska chef, CMO.

Fas II-studien, som är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad, kommer att studera hur kognitiva och motoriska funktioner påverkas av behandling med IRL752 hos patienter med Parkinsons sjukdom och demens. Studiens primära syfte är att undersöka säkerhet och tolererbarhet av IRL752.

[mfn_after_post]

Dokument & Länkar