IRLAB erhåller stärkt patentskydd för Fas II-kandidaten pirepemat

2 september 2021

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att bolaget beviljats ett nytt patent på tillverkningsmetoden för läkemedelskandidaten pirepemat av det amerikanska patentverket, US Patent Office. Pirepemat är en av IRLAB:s kliniska läkemedelskandidater och är under utveckling i Fas IIb för behandling av balansnedsättning och fall vid Parkinsons sjukdom.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att bolaget beviljats ett nytt patent på tillverkningsmetoden för läkemedelskandidaten pirepemat av det amerikanska patentverket, US Patent Office. Pirepemat är en av IRLAB:s kliniska läkemedelskandidater och är under utveckling i Fas IIb för behandling av balansnedsättning och fall vid Parkinsons sjukdom.

Det beviljade patentet, US 11 078 158 B2, beskriver en kemisk process för tillverkning av pirepemat i sin rena form. Processen är kritisk för att säkra den framtida tillverkningen av pirepemat i industriell skala, vilket är nödvändigt när ett läkemedel baserat på pirepemat blir godkänd för användning och finns tillgänglig på marknaden.

”Vi är glada att framgångsrikt stärka patentskyddet för vår kliniska projektportfölj med detta nya patent. USA är en av de största och viktigaste marknaderna, vilket gör att det beviljade patentet ger ett mervärde för pirepemats kommersiella potential”, säger Nicholas Waters, vd på IRLAB.

[mfn_after_post]