IRLAB erhåller regulatoriskt godkännande att genomföra Fas IIb studie med pirepemat – ett steg närmare möjligheten att förbättra balans och minska fallskador för patienter med Parkinson

21 december 2021

IRLAB (Nasdaq Stockholm; IRLAB A) IRLAB har erhållit regulatoriskt godkännande av svenska Läkemedelsverket av ansökan om start av en Fas IIb-studie med läkemedelskandidaten pirepemat. Efter godkännanden från myndigheter i ytterligare deltagande länder samt från etikkommittéer, kommer rekrytering av patienter att kunna starta under Q1 2022. Rekryteringen förväntas pågå under 18 månader.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm; IRLAB A) IRLAB har erhållit regulatoriskt godkännande av svenska Läkemedelsverket av ansökan om start av en Fas IIb-studie med läkemedelskandidaten pirepemat. Efter godkännanden från myndigheter i ytterligare deltagande länder samt från etikkommittéer, kommer rekrytering av patienter att kunna starta under Q1 2022. Rekryteringen förväntas pågå under 18 månader.

Ansökan om genomförande av Fas IIb studien gjordes via processen ”Voluntary Harmonization Procedure” (VHP). Denna process möjliggör en koordinerad bedömning av en ansökan för en klinisk studie som planeras att utföras i flera europeiska länder. Utöver det svenska Läkemedelsverket, som också agerar referensland för denna studie, deltar polska och spanska myndigheter i den koordinerande bedömningen. IRLAB ansöker parallellt till regulatoriska och etiska myndigheter i andra utvalda europeiska länder.

”Pirepemat har potential att bli den första behandlingen i en ny läkemedelsklass designad att förbättra balans och minska fallskador för personer som lever med Parkinsons sjukdom.” säger Nicholas Waters, VD på IRLAB. ”Efter rådgivning med regulatoriska myndigheter och i samarbete med externa experter har vi designat en studie som stödjer den fortsatta utvecklingen av pirepemat, en studie vi nu har fått regulatoriskt godkännande för.” säger Nicholas Waters.

”Att behandla försämrad balans och att minska risken för fall är högsta prioritet i ansträngningen att bekämpa komplikationer vid Parkinsons sjukdom. Dessa symtom är de svåraste konsekvenserna av Parkinsons sjukdom och leder till försämrad livskvalitet.” säger Joakim Tedroff, CMO på IRLAB.

[mfn_after_post]