IRLAB byter vd och utser ny styrelseordförande

20 februari 2023

Göteborg, Sverige, 20 februari 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolagets vd Richard Godfrey lämnar sin position och att styrelsen har utsett Gunnar Olsson till tillförordnad vd. Gunnar Olsson är styrelseordförande i IRLAB, men kommer nu att övergå till en position som styrelseledamot. Styrelsen har utsett bolagets nuvarande vice ordförande, Carola Lemne, till ny styrelseordförande. Samtliga förändringar genomförs omedelbart och processen för att rekrytera en permanent vd kommer att inledas omgående.

[mfn_before_post]

Göteborg, Sverige, 20 februari 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolagets vd Richard Godfrey lämnar sin position och att styrelsen har utsett Gunnar Olsson till tillförordnad vd. Gunnar Olsson är styrelseordförande i IRLAB, men kommer nu att övergå till en position som styrelseledamot. Styrelsen har utsett bolagets nuvarande vice ordförande, Carola Lemne, till ny styrelseordförande. Samtliga förändringar genomförs omedelbart och processen för att rekrytera en permanent vd kommer att inledas omgående.

”Styrelsen har nått slutsatsen att ett skifte på vd-posten är det bästa för bolaget. Jag vill passa på att tacka Richard för hans insatser och önskar honom all lycka i framtiden. Med ett starkt stöd från IRLAB’s ledningsgrupp och övriga medarbetare kommer jag nu att leda bolaget fram till dess att en permanent vd är på plats”, säger IRLAB:s styrelseordförande och tillträdande t.f. vd, Gunnar Olsson.

”Jag ser fram emot att leda styrelsens arbete under den spännande tid som väntar IRLAB. Vi är mitt uppe i en djupgående analys av alla de data som genererats i fas 2b-studien av mesdopetam, och senare i år förväntas läkemedelskandidaten IRL757 vara redo för en klinisk fas 1-studie. Under det första halvåret 2024 räknar vi med att både kunna presentera resultaten från fas 2b-studien av pirepemat och inleda den första kliniska studien med ytterligare en av våra läkemedelskandidater, IRL942. Vi har nu dessutom startat utvecklingen av en helt ny klass av Parkinsonläkemedel, där läkemedelskandidaten IRL1117 kommit längst på vägen”, säger Carola Lemne, tillträdande styrelseordförande i IRLAB.

Gunnar Olsson (f. 1953) valdes in i IRLAB:s styrelse 2017 och är sedan 2020 styrelsens ordförande. Han är disputerad läkare och specialist inom kardiologi och internmedicin. Mellan 1998 och 2010 var han adjungerad professor vid Institutionen för medicin vid Karolinska Institutet. Gunnar Olsson är även hedersdoktor i medicin vid Göteborgs universitet. Han har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom life science-industrin. Han har varit Vice President & Head of Cardiovascular and Gastrointestinal Therapy Areas vid Global R&D på AstraZeneca och varit verksam i ett flertal styrelser i biotechbolag samt i European Society of Cardiology. Uppgifter om nuvarande styrelseuppdrag finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Carola Lemne (f. 1958) valdes in i IRLAB:s styrelse 2018 och är bolagets vice styrelseordförande. Hon är legitimerad läkare, medicine doktor och docent, och har en bakgrund som vd för Svenskt Näringsliv och Danderyds Sjukhus AB samt koncernchef för Praktikertjänst AB, klinisk forskningschef och chef för global strategisk läkemedelsutveckling och regulatorisk strategi på Pharmacia Corp. Hon har haft styrelseuppdrag i Getinge, Apoteket, Alecta, MEDA, Investor och AFA Försäkringar och har även varit styrelseledamot av bland annat Stiftelsen för Strategisk Forskning, Statliga delegationen för klinisk forskning, Institutet för Näringslivsforskning och Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning samt ordförande för Uppsala universitet. Uppgifter om nuvarande styrelseuppdrag finns tillgängliga på bolagets webbplats.

[mfn_after_post]