IRLAB bistår Ekobrottsmyndigheten

31 augusti 2022

Den 31 augusti 2022 kontaktades IRLAB av Ekobrottsmyndigheten med anledning av att myndigheten inlett en förundersökning rörande misstänkt insiderhandel i bolagets aktie under 2021. IRLAB bistår berörda myndigheter fullt ut i deras arbete.

[mfn_before_post]

Den 31 augusti 2022 kontaktades IRLAB av Ekobrottsmyndigheten med anledning av att myndigheten inlett en förundersökning rörande misstänkt insiderhandel i bolagets aktie under 2021. IRLAB bistår berörda myndigheter fullt ut i deras arbete.

Ingen anställd, person i ledningsgruppen eller styrelseledamot i IRLAB har, såvitt bolaget känner till, delgetts några misstankar om brott. Bolaget har ingen ytterligare information. Frågor rörande förundersökningen hänvisas till Ekobrottsmyndigheten.

[mfn_after_post]